Rozpoznawalność technologii rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich użytkowników

Michał Skubis
Department of Commerce and Marketing, Poznań University of Economics
Al. Niepodległości 10 61-875 Poznań
michal.skubis@ue.poznan.pl – ORCID 0000-0002-1357-2943

MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2021-0006
Str. 1-22
Opublikowano 30 czerwca 2021


Abstrakt:

Rozszerzona rzeczywistość (AR, augmented reality) staje się coraz popularniejszą technologią, która znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach. Szczególne perspektywy jej rozwoju wiążą się z upowszechnieniem opartych właśnie na AR aplikacjach na wykorzystywanych szeroko urządzeniach mobilnych. By móc ukierunkować powstające badania dotyczące tej dziedziny, niezbędne jest rozeznanie poziomu znajomości tej technologii przez potencjalnych konsumentów. Celem niniejszej pracy jest określenie poziomu rozpoznawalności rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich potencjalnych użytkowników wraz z próbą określenia czy możliwe jest określenie profilu osoby charakteryzującej się większym poziomem znajomości AR. W pracy zaprezentowane zostały wyniki autorskiego badania wykonanego metodą wiosną 2020 roku. Przeprowadzona analiza statystyczna tychże wyników wykazała, iż znajomość technologii rozszerzonej rzeczywistości przez potencjalnych konsumentów jest na dość niskim poziomie, zaś dodatkowo nie występują charakterystyki skorelowane z tą znajomością zarówno w odniesieniu do demografii jak i zainteresowania oraz znajomości nowoczesnych technologii ogółem.

Opakowanie jako determinant zakupu na rynku suplementów diety w Polsce

Magdalena Ankiel
Poznań University of Economics and Business,
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
magdalena.ankiel@ue.poznan.pl – ORCID 0000-0003-2594-1600

Paulina Majewska
BIOFARM Sp. z o.o., Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, Poland
paulina.majewska86@gmail.com

Maciej Urbaniak
University of Łódź;
Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
maciej.urbaniak@uni.lodz.pl – ORCID 0000-0003-4127-1192

MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2021-0007
Str. 23-34
Opublikowano 30 czerwca 2021


Abstrakt:

Opakowania jednostkowe są nieodłącznym elementem produktów takich jak suplementy diety, bez których nie byłoby możliwe wprowadzanie na rynek suplementów. Opakowania suplementów diety powinny pełnić liczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna oraz funkcjonalna, ekologiczna i marketingowa. Jedną z priorytetowych funkcji opakowań suplementów diety jest funkcja informacyjna. W dobie rozwoju sklepów internetowych i sklepów samoobsługowych (w tym aptek) opakowanie jest jednym z kluczowych źródeł informacji o cechach i właściwościach suplementu diety, a poprzez swój wizerunek staje się wizerunkiem marki twórca i nośnik informacji promocyjnej. Wobec powyższego zasadne jest ustalenie, czy i w jakim stopniu opakowanie jednostkowe suplementu diety wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, jakie cechy i elementy opakowania są kluczowe dla konsumentów w procesie zakupowym, jakie jest znaczenie opakowanie suplementu w procesie zakupowym na tle innych uwarunkowań zakupowych. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań własnych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie 468 konsumentów suplementów diety w Polsce w 2019 roku, których głównym celem było określenie roli i znaczenia opakowania jako determinanty zakupu w odniesieniu do trzech wybranych kategorii suplementów diety.

Rozwój przekrojowych kompetencji studentów poprzez promowanie wiedzy i umiejętności medycznej

Tetyana Borova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation
Nauky Ave. 9a, 61166, Kharkiv, Ukraine
Tetyana.Borova@hneu.net – ORCID 0000-0003-1765-4425

Viktoriia Petrenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation
Nauky Ave. 9a, 61166, Kharkiv, Ukraine
Viktoriia.Petrenko@m.hneu.edu.ua – ORCID 0000-0001-7209-5107

Tetiana Ved
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation
Ave.Nauky, 9a, 61166, Kharkiv, Ukraine
tetyana.ved@hneu.net – ORCID 0000-0002-4440-4248

Vasyl Pyvovarov
Yaroslav Mudryi National Law University, Department of Cultural Studies
st. Pushkinskaya, 77, 61024, Kharkiv, Ukraine
v.pyvovarov@ukr.net – ORCID 0000-0001-9642-3611

MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2021-0008
Str. 35-52
Opublikowano 30 czerwca 2021


Abstrakt:

Założenie, że kompetencje przekrojowe są coraz bardziej potrzebne, aby stawić czoła wyzwaniom stale zmieniającego się świata, dało początek pracom badającym rozwój kompetencji przekrojowych (TVC) studentów podczas ich studiów.

Podejście to przemawia za osadzaniem w programach nauczania kompetencji przekrojowych, a także kompetencji zdrowotnych i kompetencji przedmiotowych. Przedstawione tu minibadanie jako pierwsze zakłada logiczny model integracji kompetencji przekrojowych w programach nauczania uczelni, uzupełniony o model jakościowy obejmujący 6 czynników związanych z kompetencjami przekrojowymi. Wykorzystane narzędzia do przekrojowej oceny kompetencji i samooceny zostały zastosowane w pilotażowym badaniu ankietowym małej grupy studentów wydziału zarządzania na lokalnym uniwersytecie. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia potwierdzają twierdzenie, że rozwój TVC studentów wymaga nowego paradygmatu edukacyjnego opartego na holistycznym podejściu do opartego na kompetencjach uczenia się, które obejmuje harmonijny rozwój TVC danej osoby i kompetencji przedmiotowych. Ponadto wyniki mogą służyć jako punkt odniesienia dla przyszłych badań nad kompetencjami przekrojowymi a w szczególności świadomością zdrowotną, a także nauczycielom i badaczom pokrewnych dziedzin.

Ocena wybranych działań wizerunkowych online realizowanych przez Polskie uczelnie

Agnieszka Marzęda
University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw
agnieszka@marzeda.pl – ORCID: 0000-0003-2607-4123

Dariusz Tworzydło
University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw
dariusz@tworzydlo.pl – ORCID 0000-0001-6396-6927

MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2021-0009
Str. 53-70
Opublikowano 30 czerwca 2021


Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie narzędzi internetowych używanych przez polskie uczelnie oraz stopnia ich wykorzystania w działaniach wizerunkowych, komunikacyjnych i marketingowych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz desk research zestawiono, a następnie porównano wybrane działania wizerunkowe online prowadzone przez uczelnie uznane w rankingu Perspektyw za najlepsze w Polsce. Aby pokazać wyraźną różnicę w trendach, analizę wzbogacono o najlepsze uczelnie na świecie wyselekcjonowane na podstawie rankingu Webometrics. Narzędzia internetowe wskazane w artykule zostały poddane ocenie w zakresie ich wpływu na pozycję, jaką wybrane podmioty zajmują na rynku edukacyjnym.

Męska elegancja XXI wieku wśród Polskich galantów i dandysów

Grzegorz Maciejewski
University of Economics in Katowice, Department of Market and Consumption,
1 Maja Street 47, Build E, 40-287 Katowice, Poland
grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl – ORCID: 0000-0002-1318-0747

Dawid Lesznik
University of Economics in Katowice, Department of Market and Consumption,
1 Maja Street 47, Build E, 40-287 Katowice, Poland
dawid.lesznik@edu.uekat.pl – ORCID : 0000-0002-4298-7013

MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2021-0010
Str. 71-92
Opublikowano 30 czerwca 2021


Abstrakt:

Dandyzm był kwitnącym ruchem filozoficznym i społecznym wśród eleganckich mężczyzn XIX wieku. W literaturze przedmiotu istnieje przekonanie, że w XX wieku trend dandysa zaczął stopniowo zanikać, podczas gdy w nowym tysiącleciu de facto już go nie ma, a w najlepszym razie istnieje, ale jako cień samego siebie. W badaniach prowadzonych przez autorów wśród polskich mężczyzn preferujących elegancki ubiór, podjęto próbę zbadania ich zachowań na rynku odzieży, aby stworzyć przybliżony obraz segmentu rynku, a jednocześnie zidentyfikować cechy współczesnych dandysów i ich ewentualnych powiązań ze stylem metro. Wyniki wskazują, że dandyzm (przynajmniej w opinii badanych) jest wciąż żywą i dobrze prosperującą społecznością e-konsumentów, która wyraźnie różni się niektórymi cechami od przedstawicieli metroseksualizmu. Jednak współczesnych dandysów nie można uznać za spadkobierców ich XIX-wiecznych ideałów. Wyniki badań, w szczególności cechy galantów XXI wieku, mogą być przydatne dla marek modowych z segmentu męskiej elegancji.

Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów)

Dariusz Michał Trzmielak
University of Lodz, Management Faculty,
ul. Matejki 22/26 90-237 Łódź
Dariusz.trzmielak@uni.lodz.pl – ORCID: 0000-0002-4455-8845

Devi Shonia
Sokhumi State University, Tbilisi
61 Politkovskaya street, 0186 Tbilisi

Magdalena Skoneczna
University of Lodz, Management Faculty,
ul. Matejki 22/26 90-237 Łódź
magdalena.skoneczna2@uni.lodz.pl – ORCID: 0000-0002-3440-7357

MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2021-0011
Str. 93-113
Opublikowano 30 czerwca 2021


Abstrakt:

Branża podróżnicza i turystyczna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. W przypadku krajów takich jak Gruzja, gdzie turystyka jest priorytetową gałęzią gospodarki, jej innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju tego sektora. Innowacyjność w turystyce nabrała szczegónego znaczenia w realiach po okresie pandemii. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w branży turystycznej (w szczególności aplikacji i stron internetowych). Następnie przedstawiono rozważania na przykładzie Gruzji, nakreślając działania państwa mające na celu wspieranie innowacji IT w turystyce, a także pewne dotychczasowe umiarkowane sukcesy w tym zakresie. W kolejnej części artykułu przedstawiono rosyjskie start-upy z sektora turystycznego jako modele działania, które z powodzeniem można wykorzystać w gruzińskim przemyśle turystycznym.

Podziel się artykułem: