1. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: minib@ilot.lukasiewicz.gov.pl w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5. Objętość artykułu nie może być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (1 ark. wyd. = 40 000 znaków ze spacjami lub 3 000 cm2 ilustracji) oraz nie powinna przekroczyć 16 stron maszynopisu w formacie A4.
 1. Przesłany artykuł powinien być zapisany w dwóch formatach: do redagowania jako Microsoft Office Word 2007 lub wyższy (docx lub doc) oraz do kontroli jako Adobe Acrobat Document (pdf).
 2. Zdjęcia, grafiki, tabele, wykresy powinny być dołączone w oddzielnych plikach w wysokiej rozdzielczości (nie mniejszą niż 300 dpi). Nazwy plików powinny odpowiadać odnośnikom w tekście.

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 • Tytuł w językach polskim i angielskim,
 • nazwisko i imię autora (autorów), afiliację (podajemy od ogółu do szczegółu, wraz z adresem), adres e-mail, numer ORCID
 • abstrakt określający prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim,
 • 5-7 słów kluczowych w językach polskim i języku angielskim, KODY JEL (hiperłącze: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)
 • tekst (artykuł powinien być podzielony na logiczne, kolejno numerowane rozdziały WPROWADZENIE, METODA, WYNIKI, DYSKUSJA, PODSUMOWANIE),
 • przypisy wg standardów APA,
 • bibliografię,
 • informację o źródłach finansowania – ewentualne podziękowania i adnotacje oraz informacje o wkładzie innych osób, jednostek naukowo-badawczych, stowarzyszeń itp. w powstanie publikacji powinny znaleźć się na końcu artykułu.
 • krótki biogram autora / biogramy autorów.

Pliki do pobrania: