Proces redakcyjny

Nie otrzymaliśmy artykułu

Zachęcamy do nadesłania pierwszego artykułu.
Przed przesłaniem tekstu zachęcamy do skorzystania z treści, jakie przygotowaliśmy na stronie:

Artykuł został odrzucony

Kryteria jakie m.in. weryfikowano to: zgodność z tematyką czasopisma, charakter naukowy artykułu, sprawdzenie przez system antyplagiatowy.
Odrzucenie wynika często z błędów naukowych, niewłaściwych cytowań itp.

Artykuł został odrzucony

Kryteria jakie m.in. weryfikowano to: zgodność z tematyką czasopisma, charakter naukowy artykułu, sprawdzenie przez system antyplagiatowy.
Odrzucenie wynika często z błędów naukowych, niewłaściwych cytowań itp.

Artykuł został odrzucony

Artykuł nie przeszedł dwóch niezależnych recenzji.
W tej sytuacji artykuł nie jest poddawany ponownym recenzjom.

Artykuł został odrzucony

Artykuł nie przeszedł trzech niezależnych recenzji – oceny dwóch z nich były negatywne.
W tej sytuacji artykuł nie jest poddawany ponownym recenzjom.

Artykuł został zwrócony

Artykuł został zwrócony autorowi.

Artykuł zostaje przedstawiony na Kolegium Redakcyjnym i zakwalifikowany do zeszytu.

Na tym etapie znany jest termin publikacji artykułu. Teraz wystarczy się uzbroić w cierpliwość. Artykuł zostaje opublikowany w wyznaczonym zeszycie, a jego wersja w formacie PDF trafia na stronę internetową kwartalnika.

Czekam

Artykuł został opublikowany.

Dziękujemy za wzbogacenie naszego kwartalnika nadesłanym artykułem naukowym. Został on opublikowany w Kwartalniku Naukowym Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych

Nie wprowadzono poprawek

W razie braku zgody na pewne poprawki autor proszony jest o przesłanie argumentów popierających jego tezę.
Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie do momentu zgody obu stron.

Nie wprowadzono poprawek

W razie braku zgody na pewne poprawki autor proszony jest o przesłanie argumentów popierających jego tezę.
Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie do momentu zgody obu stron.