prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Redaktor Naczelny

Zespół redakcyjny

 • prof. dr Horst Brezinski, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy
  – redaktor tematyczny
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
  – redaktor tematyczny
 • prof. dr Nadežda Jankelová, University of Economics in Bratislava, Słowacja
  – redaktor tematyczny
 • dr hab. Arkadiusz Kawa, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Polska
  – redaktor tematyczny
 • prof. dr Liudmyla Shulhina, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny Igora Sikorskiego”, Ukraina
  – redaktor tematyczny
 • prof. dr hab. Dariusz Trzmielak, Uniwersytet Łódzki, Polska
  – redaktor tematyczny
 • prof. dr Habte Woldu, University of Dallas, Stany Zjednoczone
  – redaktor tematyczny
 • prof. dr Nataliya Vnukova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraina
  – redaktor tematyczny
 • prof. dr hab. Grażyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Polska
  – redaktor statystyczny
 • dr hab. inż. Andrzej Leski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • dr Aneta Olejniczak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
  – sekretarz redakcji
 • Daniel Sax, native speaker
  – redaktor językowy, język angielski
 • Radosław Suchożebrski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
  – projekt graficzny
 • Anna Surzycka-Kucharczuk, Koncept, Polska – skład tekstu