Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Zespół redakcyjny

 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – redaktor tematyczny
 • prof. dr hab. Dariusz Trzmielak, Uniwersytet Łódzki – redaktor tematyczny
 • prof. dr hab. Grażyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Polska – redaktor statystyczny
 • dr hab. inż. Andrzej Leski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr Aneta Olejniczak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska – sekretarz redakcji
 • Agnieszka Kalinowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • Marek Gospodarczyk, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • Joanna Pieniążek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • Radosław Suchożebrski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • Magda Wiejacha, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • prof. dr Habte Woldu, University of Dallas, Stany Zjednoczone – redaktor tematyczny
 • Katarzyna Wrona, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska
 • Anna Surzycka-Kucharczuk, Koncept, Polska – layout & skład

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Mirosława Pluta Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 • prof. dr George J. Avlonitis, Athens University of Economics and Business, Grecja
 • prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska
 • prof. dr Gianita Bleoju, Universitatea Dunarea de Jos Galati, Rumunia
 • prof. dr Horst Brezinski, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy
 • Rocsana Bucea-Manea-Ţoniş, Spiru Haret University, Rumunia
 • dr hab. Joanna Cygler, prof nadzw. SGH, Szkoła Główna Handlowa, Polska
 • dr hab. Anna Drapińska, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska, Polska
 • prof. dr Jaroslav Dvorak, Klaipeda University, Litwa
 • prof. dr Egon Franck, University of Zurich, Szwajcaria
 • dr hab. Marcin Gębarowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 • prof. dr Elīna Gaile-Sarkane, Riga Technical University, Łotwa
 • prof. dr hab. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • prof. dr Elena Gurgu, Spiru Haret University of Bucharest, Rumunia
 • prof. dr Håkan Håkansson, Norwegian Business School w Oslo, Norwegia
 • prof. Nadežda Jankelová, University of Economics in Bratislava, Słowacja
 • Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst, Słowenia
 • dr Anita Kolnhofer-Derecskei, Óbuda University, Węgry
 • prof. dr Lea Kubíčková, Mendel University in Brno, Czechy
 • prof. dr Susana Laporsek, University of Primorska, Słowenia
 • prof. dr Juan Garcia Machado, Univesity of Huelva, Hiszpania
 • prof. dr inż. Vanda Marakova, Matej Bel University of Banská Bystrica, Słowacja
 • prof. dr Boban Melović, University of Montenegro, Czarnogóra
 • prof. dr Petra Morschheuser, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Niemcy
 • dr Margareta Nadanyiova, University of Zilina, Słowacja
 • prof. dr Đurđana Ozretić Došen, University of Zagreb, Chorwacja
 • prof. dr Joern Redler, Mainz University of Applied Sciences, Niemcy
 • dr inż. Maria Rybaczewska, Stirling University, Wielka Brytania
 • prof. dr Edgar Juan Saucedo Acosta, University of Veracruz, Meksyk
 • prof. dr Hanna Shvindina, Sumy State University, Ukraina
 • prof. dr Marina Solesvik, Nord University, Norwegia
 • prof. dr Roman Šperka, Silesian University in Opava, Czechy
 • prof. dr hab. Włodzimierz Sroka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska
 • prof. dr Andrea Sujova, Technical University in Zvolen, Słowacja
 • prof. dr Dindayal Swain, International Management Institute, Indie
 • prof. dr Richard Szanto, Corvinus University of Budapest, Węgry
 • prof. dr inż. Liběna Tetřevová, University of Pardubice, Czechy
 • dr hab., prof. UW Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • prof. dr Neven Vrcek, University of Zagreb, Chorwacja
 • prof. dr Jolita Vveinhardt, Vytautas Magnus University, Litwa
 • prof. Habte G. Woldu, The University of Texas at Dallas, USA
 • prof. dr William Bradley Zehner II, University of Texas at Austin, USA

 

Adres redakcji

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: minib@ilot.edu.pl
Redaktor merytoryczny – tel.: +48 22 846 00 11 wew. 551
www.minib.pl

 

Wydawca

Wydawnictwa Naukowe
Instytutu Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: wydawnictwa@ilot.edu.pl
tel.: +48 22 846 00 11 wew. 391
www.ilot.edu.pl

Czasopismo zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18803.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),
 • The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH),
 • Index Copernicus Journals Master List,
 • Google Scholar,
 • De Gruyter,
 • BazEkon,
 • BazHum,
 • ROAD Directory of Open Acces Scholarly Resources,
 • Baidu Scholar,
 • Celdes,
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure),
 • CNPIEC,
 • EBSCO Discovery Service,
 • J-Gate,
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders),
 • Naviga (Softweco),
 • Primo Central (ExLibris),
 • ReadCube,
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest),
 • TDNet,
 • WanFang Data,
 • WorldCat (OCLC).

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 31 lipca 2019 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 20 pkt. do dorobku naukowego.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej oraz bibliotece Instytutu Lotnictwa.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

eISSN 2353-8414

Wszystkie artykuły są opublikowane na zasadach wolnego dostępu (Open Access).

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.