Funkcje:

 1. Kierownik Katedry Marketingu Produktu w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 2. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów II Komisja Nauk Ekonomicznych
 3. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu
 4. Członek Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości O/PAN w Poznaniu (2018 – )
 5. Przewodniczący Rady Naukowej IV, V ,VI, VII,VIII, IX, X Europejskiego Forum Instytucji Naukowych i Badawczych, Warszawa, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 6. Prorektor (2000-2002) i Rektor (2002-2004) Wyzszej Szkoły Handlu i Rachunkowosci w Poznaniu
 7. Członek Rady Fundacji DGA ‘Wspieramy Wielkich Jutra’
 8. Wiceprezes Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce
 9. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 10. Viceprezydent Rady Sądu Arbitrażowego Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) w Wiedniu  (2016 – 2021)

Autor, współautor wielu pozycji książkowych i artykułów po 2000 roku

 

Pozycje  książkowe:

 1. Zarządzanie produktem (2003), PWN, Warszawa
 2. Informacyjne podstawy decyzji marketingowych (2009), PWE, Warszawa
 3. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności (2009), PWE, Warszawa;
 4. Komercjalizacja produktów żywnościowych (2012), PWE, Warszawa
 5. Personal income, government investment and value-added assessment: Advances in the research of international higher education economics (2013), liu Zhimin(translator–editor (red.), Nanjing University Press
 6. Zachowania zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski (2013), IBRKiK, Warszawa
 7. Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku (2016),  Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.), PWN, Warszawa
 8. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce (2016), Olejniczuk-Merta Anna (red.), PWE, Warszawa
 9. Zachowania nabywcze i konsumpcyjne mieszkańców Poznania w latach 2005-2016(2017), IBRKiK, Warszawa

Artykuły:

 1. Ankiel Magdalena, Sojkin Bogdan, Gogołek Anna: Determinants of purchasing decisions of innovative aesthetic medicine services in Poland, in: International Journal of Innovation and Learning, vol. 29, no. 3, 2021, pp. 373-386, DOI: 10.1504/IJIL.2021.114523
 2. Ankiel M., Sojkin B., Grzybowska-Brzezińska M., Packaging as a Source of Information on the Product in Food Purchasing Decisions: The Case of Poland, w: European Research Studies Journal, vol. 23, nr Special Issue 1, 2020, ss. 356-372, DOI: 10.35808/ersj/1765
 3. Sojkin, B., Bartkowiak, P. & Skuza, A (2012) Determinants of Higher Education Choices and Student Satisfaction: the Case of Poland, Higher Education : The International Journal of Higher Education Research, 5, s. 565-581. DOI: 10.1007/s10734-011-9459-2
 4. Sojkin, B., Bartkowiak, P. & Skuza, A (2012) Determinants of Higher Education Choices and Student Satisfaction: the Case of Poland, Higher Education : The International Journal of Higher Education Research, 5, s. 565-581. DOI:10.1007/s10734-011-9459-2
 5. Sojkin, B., Bartkowiak, P. & Skuza, A.(2015) Changes in students’ choice determinants in Poland: a comparative study of tertiary business education between 2008 and 2013. Higher Education 69, 209–224 (2015). DOI: 10.1007/s10734-014-9770-9
 6. Sojkin, B., Bartkowiak, P., (2015), Wyznaczniki decyzji zakupowych towarów konsumpcyjnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 327-348.
 7. Zamożność i siła nabywcza ludności jako wyznaczniki poziomu życia w Polsce  (2017), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 330, s. 194-204.
 8. Sojkin, B., Bartkowiak, P., (2017), Determinanty zakupu żywności mieszkańców dużych miast w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie : Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 119, s. 155-164.
 9. Sojkin, B., Michalak, S., (2018), Formation of relations and their values for the stakeholders by the research-scientific institution, MINIB, , 1 (27), 37-56. DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.08
 10. Sojkin B, Ankiel M., Retail networks as a place of purchase – the example of large cities in Poland (2019) Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia 18(3), 101-109. DOI: 10.22630/ASPE.2019.18.3.37
 11. Sojkin B., Ankiel M., (2019), Purchase determinants of durable goods for residents of large cities in Poland (2019), Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol.22(71), 184-192. DOI: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.35
 12. Gołata K., Sojkin B., (2020), Determinants of building image and reputation of university towards its stakeholders, MINIB, 2020, 1 (35). DOI: 10.2478/minib-2020-0008