Functions:

 1. Head of the Product Marketing Department at the Marketing Institute of the Poznań University of Economics
 2. Member of the Central Commission for Degrees and Titles. II Commission of Economic Sciences (2017-2020)
 3. Member of the Scientific Council of the Polish Scientific Society of Marketing (2016 – )
 4. Member of the Commodity Sciences – Quality Sciences Commission, O / PAN in Poznań (2018 – )
 5. Chairman of the Scientific Council of the IV, V, VI, VII, VIII, IX, X European Forum for Marketingof Scientific and Research Organizations, Warsaw, Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation
 6. Prorector (2002 – 2002) and Rector of the Higher School of Trade and Accounting in Poznań (2002 – 2004)
 7. Member of the Council of the DGA Foundation ‘Wspieramy Wielkich Jutra’ (‘We Support Great of Tomorrow’)
 8. Vice-president of the Management Board of the Polish Handball Federation
 9. Member of the Audit Committee of the Polish Olympic Committee
 10. Vice-president of the Council of the Arbitration Court of the European Handball Federation (EHF) in Vienna (2016 – 2021)

Author, co-author of many books and articles after 2000

 

Books:

 1. Zarządzanie produktem (2003), PWN, Warszawa
 2. Informacyjne podstawy decyzji marketingowych (2009), PWE, Warszawa
 3. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności (2009), PWE, Warszawa;
 4. Komercjalizacja produktów żywnościowych (2012), PWE, Warszawa
 5. Personal income, government investment and value-added assessment: Advances in the research of international higher education economics (2013), liu Zhimin(translator–editor (red.), Nanjing University Press
 6. Zachowania zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski (2013), IBRKiK, Warszawa
 7. Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku (2016),  Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.), PWN, Warszawa
 8. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce (2016), Olejniczuk-Merta Anna (red.), PWE, Warszawa
 9. Zachowania nabywcze i konsumpcyjne mieszkańców Poznania w latach 2005-2016(2017), IBRKiK, Warszawa

Artykuły:

 1. Ankiel Magdalena, Sojkin Bogdan, Gogołek Anna: Determinants of purchasing decisions of innovative aesthetic medicine services in Poland, in: International Journal of Innovation and Learning, vol. 29, no. 3, 2021, pp. 373-386, DOI: 10.1504/IJIL.2021.114523
 2. Ankiel M., Sojkin B., Grzybowska-Brzezińska M., Packaging as a Source of Information on the Product in Food Purchasing Decisions: The Case of Poland, w: European Research Studies Journal, vol. 23, nr Special Issue 1, 2020, ss. 356-372, DOI: 10.35808/ersj/1765
 3. Sojkin, B., Bartkowiak, P. & Skuza, A (2012) Determinants of Higher Education Choices and Student Satisfaction: the Case of Poland, Higher Education : The International Journal of Higher Education Research, 5, s. 565-581. DOI: 10.1007/s10734-011-9459-2
 4. Sojkin, B., Bartkowiak, P. & Skuza, A (2012) Determinants of Higher Education Choices and Student Satisfaction: the Case of Poland, Higher Education : The International Journal of Higher Education Research, 5, s. 565-581. DOI:10.1007/s10734-011-9459-2
 5. Sojkin, B., Bartkowiak, P. & Skuza, A.(2015) Changes in students’ choice determinants in Poland: a comparative study of tertiary business education between 2008 and 2013. Higher Education 69, 209–224 (2015). DOI: 10.1007/s10734-014-9770-9
 6. Sojkin, B., Bartkowiak, P., (2015), Wyznaczniki decyzji zakupowych towarów konsumpcyjnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 327-348.
 7. Zamożność i siła nabywcza ludności jako wyznaczniki poziomu życia w Polsce  (2017), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 330, s. 194-204.
 8. Sojkin, B., Bartkowiak, P., (2017), Determinanty zakupu żywności mieszkańców dużych miast w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie : Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 119, s. 155-164.
 9. Sojkin, B., Michalak, S., (2018), Formation of relations and their values for the stakeholders by the research-scientific institution, MINIB, , 1 (27), 37-56. DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.08
 10. Sojkin B, Ankiel M., Retail networks as a place of purchase – the example of large cities in Poland (2019) Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia 18(3), 101-109. DOI: 10.22630/ASPE.2019.18.3.37
 11. Sojkin B., Ankiel M., (2019), Purchase determinants of durable goods for residents of large cities in Poland (2019), Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol.22(71), 184-192. DOI: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.35
 12. Gołata K., Sojkin B., (2020), Determinants of building image and reputation of university towards its stakeholders, MINIB, 2020, 1 (35). DOI: 10.2478/minib-2020-0008