Kontakt

Adres redakcji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: minib@ilot.edu.pl
Sekretarz redakcji – tel.: +48 22 846 00 11 wew. 551
Zastępca sekretarza redakcji – tel.: +48 22 846 00 11 wew. 542

www.minib.pl

 

Wydawca

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
Wydawnictwa Naukowe
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: wydawnictwa@ilot.edu.pl
tel.: +48 22 846 00 11 wew. 391
www.ilot.edu.pl

Czasopismo zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18803.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 31 lipca 2019 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 20 pkt. do dorobku naukowego.