Narzędzia marketingowe instytucji naukowych i badawczych:

 • E-mail marketing
 • E-marketing instytucji naukowych i badawczych
 • Strategie marketingowe w procesie walki z kryzysem ekonomicznym
 • Strategie marketingu on-line
 • Targi edukacyjne i targi pracy jako forma promocji
 • Trendy w badaniach marketingowych
 • Trendy i kierunek marketingu instytucji naukowych i badawczych
 • Wdrażanie nowych strategii krajowych i międzynarodowych
 • Narzędzia analityczne i badawcze w marketingu instytucji naukowych i badawczych
 • Pozycjonowanie stron www w internecie

 

Media społecznościowe:

 • Facebook marketing trends
 • Public relations w Internecie
 • Ramy prawne marketingu w mediach społecznościowych
 • Social media a SEO
 • Nowe społeczności w marketingu
 • Sieci społecznościowe i rekomendowanie najlepszych rozwiązań komunikacyjnych
 • Social media to nie tylko Facebook
 • Social media – blogi, fora, czaty

Zarządzanie komunikacją marketingową:

 • Badanie skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej
 • Budowanie pozytywnego wizerunku instytucji naukowych i badawczych
 • Znaczenie marki w działalności organizacji naukowej
 • Zarządzanie strategiczne w instytucji naukowej i badawczej w konfrontacji z polską praktyką gospodarczą
 • Zarządzanie produktem w usługach badawczych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w teorii i praktyce
 • Marketing B2B
 • Marketing mobilny
 • Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku instytucji naukowej
 • Psychologia reklamy
 • Media relations – efektywna współpraca z mediami
 • Media trendy

 

Wybrane obszary szczegółowe:

 • Celebryci w reklamie instytucji naukowych i badawczych
 • Event marketing
 • Doświadczenia agencji marketingu bezpośredniego
 • Marketing w bibliotece naukowej
 • Źródła finansowania badań naukowych
 • Etyka w marketingu
 • Korzyści wynikające ze współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami
 • Kapitał intelektualny pracownika jako źródło przewagi konkurencyjnej instytucji
 • Marketing szkół wyższych
 • Marketingowe uwarunkowania i skutki kryzysu w instytucji naukowej i badawczej
 • Prawo autorskie i własność intelektualna w marketingu i reklamie

 

Marketing nowych technologii i produktów B+R

 • Instrumenty marketingu mix we wdrażaniach nowych technologii i produktów B+R
 • Nowe technologie w marketingu
 • Wykorzystanie narzędzi nowych technologii w marketingu
 • Marketing i strategie marketingowe start-upów
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych i nowych technologii
 • Transfer wiedzy z ośrodków naukowo-badawczych do przemysłu
 • Trendy technologiczne i wykorzystanie nazrzędzi marketingowych
 • Zarządzanie portfelem produktów/ofert instytucji naukowo – badawczej
 • TechnoMarketing
 • Nowe technologie a strategie marketingowe
 • Rynek MarTech