Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem

dr Paweł Sobkowicz
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk, Polska

DOI: 10.14611/minib.10.04.2013.01
Kontakt: pawel.sobkowicz(at)ncbj.gov.pl
MINIB, 2013, Vol. 10, Issue 4


Abstrakt:

Wśród sprawdzonych na świecie sposobów zbudowania mostu między instytucjami naukowymi a przemysłem są parki naukowo-technologiczne. Skala ich funkcjonowania, zakres usług, osiągane przychody są bardzo zróżnicowane. Największe parki gromadzą firmy o przychodach idących w dziesiątki miliardów dolarów. Osiągnięcie takiego sukcesu wymaga od operatorów parku znacznie więcej niż atrakcyjnych warunków wynajmu powierzchni użytkowej. Co więcej, wymaga skoordynowanych, długofalowych działań na poziomie władz centralnych. Artykuł przedstawia próbę analizy czynników wpływających na sukces lub porażkę parków, zarówno w kontekście światowym jak polskim.

Nowe technologie w public relations

dr Dariusz Tworzydło
Uniwersytet Wrocławski, Polska

DOI: 10.14611/minib.10.04.2013.02
Kontakt: dariusz(at)tworzydlo.pl
MINIB, 2013, Vol. 10, Issue 4


Abstrakt:

Artykuł zawiera analizę oraz prezentację przykładów wybranych narzędzi komunikacyjnych, które wykorzystuje się w przedsiębiorstwach do budowy i utrzymania relacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Omówione zostały także problemy w interpretacji definicji public relations. Autor artykułu przedstawia również korzyści i negatywne konsekwencje wykorzystania nowoczesnych narzędzi w PR.

Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych

mgr Agnieszka Chwiałkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

DOI: 10.14611/minib.10.04.2013.03
Kontakt: a.chwialkowska(at)wp.pl
MINIB, 2013, Vol. 10, Issue 4


Abstrakt:

Media społecznościowe w coraz większym stopniu stają się kluczowym komponentem tego jak uniwersytety komunikują się, współpracują, dzielą bądź zarządzają wiedzą oraz budują relacje z kandydatami, obecnymi studentami czy też alumnami oraz innymi interesariuszami.

Pomimo tego, dotychczasowe badania koncentrują się na wykorzystywaniu mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Mało uwagi poświęca się natomiast specyficznej grupie organizacji jakimi są uczelnie wyższe. Przedmiotem badania przedstawionego w artykule jest wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanału komunikacji z głównymi interesariuszami uczelni. Jego głównym celem jest identyfikacja trendów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych jako kanału komunikacji ze studentami przez publiczne uczelnie akademickie w Polsce. Badaniem objęta została aktywność publicznych uczelni akademickich w najpopularniejszym w środowisku polskich internautów portalu społecznościowym tj. Facebooku.

Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych – możliwości i ograniczenia

mgr Magdalena Grabarczyk-Tokaj
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska

DOI: 10.14611/minib.10.04.2013.04
Kontakt: mgrabarczyk(at)instytut.com.pl
MINIB, 2013, Vol. 10, Issue 4


Abstrakt:

Główną osią artykułu jest kwestia praktycznego wykorzystania analiz opartych na danych z social media na potrzeby prowadzenia działań komunikacyjnych i marketingowych instytucji naukowych. Temat ten jest dyskutowany przez pryzmat cyfrowego darwinizmu — sytuacji, w której rozwój technologii i nowych sposobów komunikacji jest znacznie szybszy niż przyrost stanu wiedzy i kompetencji cyfrowych wśród podmiotów, które chcą owe rozwiązania wykorzystywać. Aby minimalizować negatywne skutki cyfrowego darwinizmu instytucje mogą czerpać wiedzę z danych, które gromadzone są w przestrzeni wirtualnej, w celu optymalizowania działań operacyjnych oraz wykorzystywać potencjał dialogu i współpracy z prosumentami, tak aby sprostać dynamicznym zmianom w trendach, technologiach i rzeczywistości społecznej. Informacje pozyskane z analizy user generated content w mediach społecznościowych można wykorzystać jako gotowe wskazówki do planowania, prowadzenia oraz oceny skuteczności działań komunikacyjnych i marketingowych. W artykule przestawione zostały przykładowe narzędzia i rozwiązania, które mogą stanowić praktyczne wsparcie w promocji instytucji naukowych.

Komunikacja kreatywna w działaniach public relations

mgr Dalibor Jakus
Nulaosam, Chorwacja

DOI: 10.14611/minib.10.04.2013.05
Kontakt: dalibor(at)nulaosam.hr
MINIB, 2013, Vol. 10, Issue 4


Abstrakt:

W artykule zaprezentowano kilka nowych podejść do kwestii public relations. Duży nacisk położono na element kreatywny, ponieważ wielu specjalistów z dziedziny public relations bardzo często pomija go w komunikacji z odbiorcami. Aby uprawiać komunikację kreatywną należy pamiętać, że: 1) trzeba nauczyć się dobrze prowadzić narrację; 2) wykorzystanie komunikacji wizualnej pomaga w budowaniu silniejszej więzi z odbiorcami 3) najważniejsze zadanie eksperta public relations, polega na analizie rozmów prowadzonych przez odbiorców i identyfikacji problemów, które najczęściej się w nich pojawiają; 4) działania lokalne zastępują działania globalne oraz 5) branża public relations podlega ciągłym zmianom. Osoby działające w branży public relations muszą wyróżniać się umiejętnością przedstawiania argumentów w taki sposób, aby przekonać odbiorcę. Jednak każda informacja może być przekazana w sposób tradycyjny lub kreatywny. Jeśli public relations postrzegamy przede wszystkim jako zarządzanie komunikacją pomiędzy organizacją a jej otoczeniem1, to odnosimy się do tradycyjnej definicji public relations. Wedle tej definicji podstawą działania i najważniejszym celem public relations jest podtrzymanie związków ze współuczestnikami procesu komunikacji w celu uzyskania wsparcia oraz zbudowania zaufania oraz reputacji danej organizacji.

Customer Relationship Management w instytucjach naukowych i badawczych

mgr Jaromir Matulewicz
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Polska

DOI: 10.14611/minib.10.04.2013.06
Kontakt: jmatulewicz(at)irm.krakow.pl
MINIB, 2013, Vol. 10, Issue 4


Abstrakt:

Artykuł prezentuje na przykładzie instytutu badawczego:

  • możliwe obszary zastosowania filozofii, procedur i narzędzi CRM,
  • celowość stosowania CRM,
  • efekty jakich można się spodziewać po zastosowaniu CRM.

W artykule przedstawiona jest idea CRM, obszary zastosowań w instytucjach naukowych i badawczych oraz propozycja określenia grupy klientów tych instytucji. Podsumowaniem artykułu są informacje o źródłach wiedzy o filozofii i procedurach CRM (głównie bibliograficznych) oraz o systemach informatycznych wspomagających CRM.

Lista recenzentów 2013

  • prof. dr Zoran Krupka, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. zw. dr hab. Janusz Olearnik, Politechnika Wrocławska, Polska
  • prof. dr Paulina Papastathopoulou, Ateński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, Grecja
  • prof. dr hab. Grażyna Rosa, Uniwersytet Szczeciński, Polska
  • prof. dr Vatroslav Skare, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. dr Alexandra Waluszewski, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja
  • prof. dr hab. Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Polska
Podziel się artykułem: