TrendBook 2014

Jak co roku Natalia Hatalska opracowała i opublikowała TrendBook. To ciekawe spojrzenie na branżę reklamową i marketingową, na jej rozwój i kierunki rozwoju. W tegorocznym TrendBooku trendów tradycyjnie jest pięć – wśród nich: internet miejsc, podłączony samochód, roboty, zrównoważony rozwój i wyczerpywanie się zasobów oraz ekonomia deskali. Część szóstą TrendBooka – zatytułowaną CERCO, czyli szukam – przygotował Tadeusz Żórawski, prezes domu mediowego Universal McCann (UM).

TrendBook 2014 został opublikowany w blogu autorki, na który bardzo polecamy: http://hatalska.com/ Czytaj więcej »

Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych

Media społecznościowe w coraz większym stopniu stają się kluczowym komponentem tego jak uniwersytety komunikują się, współpracują, dzielą bądź zarządzają wiedzą oraz budują relacje z kandydatami, obecnymi studentami czy też alumnami oraz innymi interesariuszami.
Pomimo tego, dotychczasowe badania koncentrują się na wykorzystywaniu mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Mało uwagi poświęca się natomiast specyficznej grupie organizacji jakimi są uczelnie wyższe. Przedmiotem badania przedstawionego w artykule jest wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanału komunikacji z głównymi interesariuszami uczelni. Jego głównym celem jest identyfikacja trendów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych jako kanału komunikacji
ze studentami przez publiczne uczelnie akademickie w Polsce. Badaniem objęta została … Czytaj więcej »