Zastosowanie metody design thinking w zarządzaniu doświadczeniami klientów

Celem artykułu jest konceptualizacja Design Thinking oraz wskazanie na zastosowanie tej metody w zarządzaniu doświadczeniami klientów (ang. customer experience management — CEM), umiejscowienie wykorzystywania metody Design Thinking w procesach zarządzania doświadczeniami klientów oraz przedstawienie jej praktycznego zastosowania na przykładzie studium przypadku przedsiębiorstwa z branży finansowej — ubezpieczyciela należności handlowych, Euler Hermes Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania możliwych do zastosowania elementów procesu Design Thinking i narzędzi oraz ich punktów styku z częściami składowymi procesu zarządzania doświadczeniami klientów.

Michał Prorok — PhD Student at the SGH Warsaw School of Economics and Customer Experience Manager at TEB Akademia. His Czytaj więcej »