Zastosowanie crowdsourcingu w projektach badawczych

Zjawisko crowdsourcingu – włączania tłumu w działania organizacji za pomocą nowych mediów (Estelles – Arolas, Gonzales – Lordon – de – Guevara, 2012) – zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród zespołów badawczych. Z powodzeniem jest stosowany przez największe ośrodki naukowe zarówno w naukach przyrodniczych jak i humanistycznych. Poniższy artykuł ma na celu porównanie różnych strategii zastosowania tego fenomenu do tworzenia i rozpowszechniania wiedzy. Eksploracyjnej obserwacji poddano 40 projektów crowdsourcingowych. Ich opis oparto na analizie desk research stron internetowych, aplikacji i innych źródeł internetowych. Na podstawie zmiennych opisujących zlecane zadanie, charakter tłumu, wbudowane w proces motywatory oraz sposób udzielania odpowiedzi, stworzono empirycznie … Czytaj więcej »