Kompetencje pisemnego komunikowania społecznego uczniów na podstawie badań

Skuteczne komunikowanie jest warunkiem skutecznego porozumiewania się ludzi oraz instytucji. Komunikowanie jest atrybutem nie tylko sprawnego zarządzania ludźmi oraz organizacją, ale także wzajemnego zrozumienia się i porozumienia. Artykuł koncentruje się na jednym z narzędzi komunikowania społecznego, jakim jest komunikowanie pisemne. Zastosowanie tego narzędzia polegało na przygotowaniu przez uczniów szkół średnich w określonym czasie tekstu (informacji) o określonej objętości.

Krzysztof Gołata, PhD, Poznań University of Economics and Business, Poland — economist, doctor of political sciences. Lecturer in the Department of Economic Publicity and Public Relations at the Poznań University of Economics and Business. For many years an economic journalist. Co-founder and Czytaj więcej »

Wpływ potencjału kompetencyjnego zmian w szkolnictwie wyższym na szkolenie specjalistów dla przedsiębiorczości

Artykuł prezentuje uzasadnienie potrzeby zreformowania systemu wyższego szkolnictwa Ukrainy w zgodzie z europejskimi i międzynarodowymi standardami i wymogami, co zapewni pełne przejście do kompetencyjnego podejścia do uczenia się. W artykule zostały określone istota i korzyści posługiwania się potencjałem kompetencyjnym dla ulepszenia systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy. Zostało przeprowadzone kompleksowe badanie marketingowe z użyciem metody analizy merytorycznej treści, które pomogło w ujawnić nowoczesne kompetencje potrzebne studentom i absolwentom kierunków finansowych i prawniczych. Ponadto przeprowadzono ankietę, która ukazała, że występują problemy z poziomem i jakością kształtowania profesjonalnych i kluczowych kompetencji.

Nataliya Vnukova, Doctor of Economics, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Czytaj więcej »