Strategie i taktyki marketingowe w okresie recesji

- prof. George J. Avlonitis


Recesja to niezwykle trudny okres dla większości firm. W sytuacji gdy recesja ma wymiary uniwersalne, wiele firm nie jest przygotowanych by stawić czoła wielkim wyzwaniom. Chociaż marketing w dobrych czasach skupia się na celach długoterminowych, ma szeroki zakres, koncentruje się na korzyściach i możliwościach oraz jest proaktywny, to w złych czasach charakteryzuje się krótkoterminową perspektywą, ma ograniczony i wąski zakres, koncentruje się na kosztach i sprzedaży oraz cechuje się biernością.

Panika nie jest właściwą reakcją, gdyż trudne czasy powinno się przezwyciężać za pomocą metodycznych i dobrze zaplanowanych działań. Przecież badania wykazują, że te firmy, które mają aktywną postawę i traktują recesję jako swoją szansę prawdopodobnie wyjdą z kryzysu silniejsze niż przedtem.

Istnieją konkretne działania marketingowe, które okazują się korzystne dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Poniżej przeanalizujemy dziesięć strategii marketingowych i taktyk przetrwania.

prof. George J. Avlonitis (Uniwersytet Ekonomii i Biznesu w Atenach, Grecja) jest wykładowcą na Wydziale Marketingu i Komunikacji oraz wicprzwodniczącym Rady Akademickiej Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu w Atenach (AUEB). Jest także dyrektorem Laboratorium Marketingu (The Athens Laboratory for Research in Marketing – A.LA.R.M.) oraz koordynatorem naukowym programu studiów podyplomowych „Marketing i komunikacja” dla kierownictwa tego wydziału. W latach 2008–2010 pełnił on stanowisko prezesa Europejskiej Akademii Marketingu (EMAC) oraz był jej wiceprezesem w latach 1990–1993, a także przewodniczącym Global Sales Science Institute (GSSI) w latach 2010–2012. Prof. George J. Avlonitis prezentował prace w USA, Kanadzie, Australii, Azji i Europie oraz opublikował ponad 180 artykułów w materiałach z międzynarodowych konferencji i w najbardziej prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych poświęconych marketingowi, w tym w Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, International Journal of Research in Marketing, Journal of Product Innovation Management, itd. Zasiada w radach naukowych sześciu międzynarodowych periodyków i kilkukrotnie otrzymywał nagrody za najlepsze publikacje. Dorobek naukowy prof. George’a J. Avlonitisa cieszy się międzynarodowym uznaniem, o czym świadczy fakt, że był on cytowany w ponad 3000 artykułów naukowych publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach poświęconych marketingowi.

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.05

Kontakt: avlon(at)aueb.gr

MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 10
Pobrano: 10