Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne

- Magdalena Ankiel, Urszula Samotyja

Zmniejszenie strat żywności stało się wyzwaniem na nadchodzące lata. Za marnotrawienie żywności w największym stopniu odpowiadają gospodarstwa domowe. Celem badania była ocena zachowań konsumentów na rynku żywności w kontekście identyfikacji marnotrawstwa oraz ocena opinii konsumentów w Polsce wobec przyczyn problemu marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Badanie ilościowe przeprowadzono metodą indywidualnego bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (N = 1145). Wyniki wykazały, że opinie polskich konsumentów na temat przyczyn marnowania żywności są zróżnicowane w zależności od uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych. Konsumenci z najniższym wykształceniem oraz wielodzietne rodziny częściej niż pozostali konsumenci kierują się przesłankami ekonomicznymi i bardziej racjonalnie planują zakupy. Przyczyny marnotrawienia żywności mające związek z nieracjonalnym zachowaniem były częściej wskazywane przez konsumentów o dobrym statusie materialnym oraz przedstawicieli młodego pokolenia.

Urszula Samotyja, Professor at the Poznań University of Economics and Business — She is employed in Food Quality and Safety Department of the Institute of Quality Science. Her research and teaching interests concern on the areas of shelf life of food, consumer understanding of shelf life labelling, food design and development, sensory assessments, food quality and safety and upgrading of food processing residues.

Magdalena Ankiel, Professor at the Poznan University of Economics and Business — She is head of Product Marketing Department at the Institute of Marketing. Her research and teaching interests concern on the areas of consumer behaviour, innovation design and development and informative value of packages. She is an author of several scientific papers and books. She has experience in product management and packaging innovation projects implemented for companies.

DOI: 10.2478/minib-2021-0022
Kontakt: magdalena.ankiel@ue.poznan.pl, urszula.samotyja@ue.poznan.pl
MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →