Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne

Zmniejszenie strat żywności stało się wyzwaniem na nadchodzące lata. Za marnotrawienie żywności w największym stopniu odpowiadają gospodarstwa domowe. Celem badania była ocena zachowań konsumentów na rynku żywności w kontekście identyfikacji marnotrawstwa oraz ocena opinii konsumentów w Polsce wobec przyczyn problemu marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Badanie ilościowe przeprowadzono metodą indywidualnego bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (N = 1145). Wyniki wykazały, że opinie polskich konsumentów na temat przyczyn marnowania żywności są zróżnicowane w zależności od uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych. Konsumenci z najniższym wykształceniem oraz wielodzietne rodziny częściej niż pozostali konsumenci kierują się przesłankami ekonomicznymi i bardziej racjonalnie planują zakupy. Przyczyny marnotrawienia żywności mające … Czytaj więcej »