Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne

Zmniejszenie strat żywności stało się wyzwaniem na nadchodzące lata. Za marnotrawienie żywności w największym stopniu odpowiadają gospodarstwa domowe. Celem badania była ocena zachowań konsumentów na rynku żywności w kontekście identyfikacji marnotrawstwa oraz ocena opinii konsumentów w Polsce wobec przyczyn problemu marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Badanie ilościowe przeprowadzono metodą indywidualnego bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (N = 1145). Wyniki wykazały, że opinie polskich konsumentów na temat przyczyn marnowania żywności są zróżnicowane w zależności od uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych. Konsumenci z najniższym wykształceniem oraz wielodzietne rodziny częściej niż pozostali konsumenci kierują się przesłankami ekonomicznymi i bardziej racjonalnie planują zakupy. Przyczyny marnotrawienia żywności mające … Czytaj więcej »

Wartość informacyjna opakowań jako determinanta zakupu żywności

Celem artykułu jest zaprezentowanie pojęcia wartości informacyjnej opakowań żywności, scharakteryzowanie wyznaczników wartości informacyjnej oraz przedstawienie wyników badania własnego dotyczącego identyfikacji kluczowych informacji umieszczonych na opakowaniach, wpływających na decyzje nabywcze konsumentów żywności. Opakowania jednostkowe, stanowiące inherentny element wyposażenia produktów żywnościowych, powinny spełniać rozliczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna oraz użytkowa, ekologiczna i marketingowa.

Jedną z priorytetowych funkcji opakowań produktów (nie tylko żywności) jest funkcja informacyjna. Zakłada się, iż odpowiedni dobór informacji zakodowanych na opakowaniach powinien wyczerpująco, rzetelnie i zrozumiale informować konsumenta o opakowanym produkcie, jego składzie, wartościach odżywczych czy też warunkach przechowywania. Analizując informacje zawarte na opakowaniach … Czytaj więcej »