Poziom i dynamika wybranych mierników działalności badawczo-rozwojowej w Polsce

Jerzy Baruk
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland
E-mail: jerzy.baruk@poczta.onet.pl
ORCID: 0000-0002-7515-0535
DOI: 10.2478/minib-2023-0022Nakłady na badania i rozwój w sektorze polskich przedsiębiorstw jako instrument polityki badawczo-rozwojowej

Jerzy Baruk, PhD, Eng.
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland — a retired researcher and didactic employee of the Institute
of Management of the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland
jerzy.baruk@poczta.onet.pl z ORCID 0000-0002-7515-0535Wielkość i dynamika krajowych wydatków na badania i rozwój w Unii Europejskiej

Jerzy Baruk, PhD, Eng.
Retired research and teaching staff member of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Economics, Institute of Management
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland
jerzy.baruk@poczta.onet.pl z ORCID 0000-0002-7515-0535Finansowe aspekty polityki badawczej i rozwojowej w Unii Europejskiej

dr inż. Jerzy Baruk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
ORCID: 0000-0002-7515-0535

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PolskaWiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji – podejście zintegrowane

dr inż. Jerzy Baruk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PolskaStrategiczne aspekty zarządzania innowacjami

prof. nadzw. dr Zoran Krupka, mgr Darija ArežinaRola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji

dr inż. Jerzy Baruk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PolskaMiejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw

dr inż. Jerzy Baruk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska