Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, PolskaRelacyjny kontekst marketingu personalnego organizacji naukowych

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, PolskaStyl zarządzania a wybrane odczucia i postawy pracowników organizacji naukowej

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, PolskaPostrzeganie przez pracowników wykonywanej pracy i jego skutki

prof. dr. Joern Redler

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, NiemcyPostrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Politechnika Łódzka, PolskaPolska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca

dr Sylwia Jarosławska-Sobórdr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Politechnika Łódzka, PolskaSkojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 – 2019 – perspektywa młodych potencjalnych pracowników

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2864-509X
JEL kod: M31; M54Przyczyny zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą a postrzeganie osób pracujących w tych organizacjach

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska
ORCID 0000-0003-2864-509X
JEL kod: M31; M54

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska