Współpraca nabywców finalnych z oferentami w środowisku internetowym i pozainternetowym

Agnieszka Izabela Baruk
Organization and Management Department, Lodz University of Technology, Piotrkowska Street 266, 90-924 Łódź, Poland
E-mail: agnieszka.baruk@poczta.onet.pl
ORCID: 0000-0003-2864-509X

DOI: 10.2478/minib-2024-0002Przyczyny zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą a postrzeganie osób pracujących w tych organizacjach

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska
ORCID 0000-0003-2864-509X
JEL kod: M31; M54

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, PolskaSkojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 – 2019 – perspektywa młodych potencjalnych pracowników

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2864-509X
JEL kod: M31; M54Polska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca

dr Sylwia Jarosławska-Sobórdr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Politechnika Łódzka, PolskaPostrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Politechnika Łódzka, PolskaPostrzeganie przez pracowników wykonywanej pracy i jego skutki

prof. dr. Joern Redler

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, NiemcyStyl zarządzania a wybrane odczucia i postawy pracowników organizacji naukowej

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, PolskaRelacyjny kontekst marketingu personalnego organizacji naukowych

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, PolskaZewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska