Rola pracowników badawczych w komunikacji marketingowej Instytutu Logistyki i Magazynowania

- dr inż. Aleksander Niemczyk

Aleksander NiemczykCelem artykułu jest przedstawienie wyników badania aktywności pracowników naukowo-badawczych w zakresie komunikacji marketingowej prowadzonej przez Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM).
Autor prezentuje działania pracowników naukowo-badawczych Instytutu Logistyki i Magazynowania w obszarze komunikacji marketingowej. Służą one rozpowszechnianiu informacji o kompetencjach instytutu badawczego wśród potencjalnych partnerów biznesowych, pozyskiwaniu projektów oraz utrzymywaniu dobrych relacji z dotychczasowymi klientami.
W referacie przedstawiono badania dotyczące wybranych kierowników jednej z linii produktowych (Kompatybilność elektromagnetyczna) i jednego z kilkudziesięciu produktów (Wdrażanie technologii EPC/RFID). Odniesiono się w sposób szczególny do dwóch obszarów tematycznych V Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych:
– Kapitał intelektualny pracownika /studenta jako źródło przewagi konkurencyjnej instytucji,
– Badania skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej.

dr inż. Aleksander Niemczyk, Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska — Pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania, od 1.1.2016 r. na stanowisku adiunkta – Pełnomocnika Dyrektora ds. wyodrębnienia GS1 ze struktur ILiM. Kieruje lub nadzoruje prace badawczo – rozwojowe wdrażane w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Zajmuje się głównie problematyką zarządzania łańcuchami dostaw, magazynowania, wykorzystania automatycznej identyfikacji i systemów informatycznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zarządzaniu produkcyjnymi jednostkami gospodarczymi. Jest Prezesem Zarządu Fundacji GS1 Polska, wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Bierze aktywny udział w szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest autorem licznych publikacji.

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.04

Kontakt: aleksander.niemczyk(at)ilim.poznan.pl

MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 394
Pobrano: 394