Geoinformacja formą promocji badań naukowych

- dr Tomasz Nałęcz

Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad działania infrastruktury informacji przestrzenej, jak również pokazanie w jaki sposób można wykorzystać dostępne narzędzia do wyszukiwania, analizy i wymiany wyników badań naukowych. Rozwój technologiczny umożliwia wielopoziomową integrację informacji przestrzennej zarówno w skali lokalnej, regionalnej czy globalnej. Forma prezentacji danych na mapach stanowi znacznie bardziej czytelne narzędzie niż miałoby to miejsce w postaci najbardziej rozbudowanych opisów. Promocja badań naukowych poprzez udostępnianie wyników z wykorzystaniem usług sieciowych stanowi szanse dla zespołów badawczych, a jednocześnie przynosi wymierne korzyści dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Ze względu na interdyscyplinarne podejście, łączenie geoinformacji z różnych dziedzin (źródeł) daje możliwość rozpoznawania i analizy zagadnień, które nie byłyby dostrzegane w rozważaniach zawężonych tylko do bardzo specjalistycznej problematyki. Celem badań naukowych od zarania dziejów było wspomaganie ludzkiej kreatywności, wyznaczanie nowych horyzontów, ale także dostarczanie utylitarnych rozwiązań, które można wykorzystać w praktyce. Stwierdzenia te pozostają wciąż aktualne także w dobie świata cyfrowego. Otwartym pozostaje pytanie czy łatwiej było promować i wdrażać wyniki badań naukowych w „zamierzchłych” czasach, kiedy jedyną formą przekazu były książki, czy też obecnie w dobie informacji dostępnej praktycznie na wyciągnięcie ręki, kiedy można dowiedzieć się o wszystkim co wydarzyło się nawet tysiące kilometrów od miejsca, w którym się w danej chwili znajdujemy? Dziś użytkowników codziennie bombardują setki lub tysiące gigabajtów informacji i trudność polega na wyselekcjonowaniu tych właściwych, użytecznych i jednocześnie rzetelnych.

dr Tomasz Nałęcz – jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego. Od 20 lat zajmuje się problematyką geoinformacji, szczególnie w zakresie zarządzania danymi przyrodniczymi. Specjalizuje się w przetwarzaniu danych przestrzennych i budowie systemów informatycznych związanych z hydrogeologią i ochroną środowiska. Oprócz zagadnień kierunkowych interesuje się także zarządzaniem projektami oraz wdrażaniem tych rozwiązań w instytucjach naukowych. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (2006) oraz Akademii im. L. Koźmińskiego (2012). Posiada certyfikaty PRINCE2 i IPMA. Autor wielu artykułów i referatów z zakresu systemów informacji przestrzennej oraz hydrogeologii i ochrony środowiska. Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół wykorzystania geoinformacji do wspomagania zarządzania i procesów decyzyjnych w hydrogeologii i ochronie środowiska. Uczestniczył w projektach międzynarodowych (NATO, UNIDO, EU). Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu roboczego opracowującego specyfikacje danych dla geologii i zasobów mineralnych w ramach dyrektywy INSPIRE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 1333
Pobrano: 1333