Zarządzanie wiedzą w ośrodkach R&D, w obszarze biomedycyny, przy wykorzystaniu współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej i metodologii ciągłego doskonalenia

- dr Ryszard Depta


Wyrafinowane aplikacje medyczne, włączając zaawansowane terapeutyki z przeciwciałami monoklonalnymi, komórkami macierzystymi i terapiami genowymi są aktualnie dostępne w próbach klinicznych. Bardziej rewolucyjne technologie nadchodzą szybko i będą wprowadzane na rynek przez technicznie zaawansowane, najlepsze firmy na świecie. O udział w tym rynku powalczą również firmy R&D z o wiele mniejszym wskaźnikiem technologicznego postępu i organizacyjnej efektywności, ale z dużą chęcią do stania się poważnym graczem w tej branży. I jedne i drugie jednak, żeby stać się stałym elementem rozpoczętej zmiany muszą się ciągle uczyć i być jeszcze bardziej innowacyjnymi. W obecnej sytuacji rynkowej, hiperkonkurencyjnej gospodarce z prosumentem w centrum zainteresowania przedsiębiorcy, kreatywność staje się niezwykle ważna dla osiągnięcia końcowego sukcesu. Kreatywność, która jest rezultatem właściwego zarządzania wiedzą, szczególnie tą naukową. Od pomyślności jej transferu w dużej mierze zależy wartość rynkowa firm R&D i ich dalsza przyszłość. Najważniejszą rolę w procesie transferu wiedzy mogą odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne TIK i narzędzia ciągłego doskonalenia. Jeśli firmy wdrożą je w efektywny i bezpieczny sposób, mogą rozwijać się i korzystać z przewag konkurencyjnych przez bardzo długi okres czasu. Takie podejście da im możliwość redukcji kosztów i czasu dostarczenia nowych produktów na rynek, a także stworzy nową platformę do generowania produktów innowacyjnych. To nowa perspektywa dla firm z obszaru R&D i ogromna szansa dla instytucji z segmentu biomedycyny do stania się częścią nadchodzącej biorewolucji.

dr Ryszard Depta, bio21GE, Polska – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (UEK-2015). W 2004 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie biotechnologii, a w 2010 z zakresu farmacji przemysłowej. Obecnie prowadzi działania o charakterze projektowo-organizacyjnym firmy bio21GE – start-up’u/think-tank’u w obszarze badań translacyjnych w biomedycynie. Wcześniej na stanowiskach pełnomocnika Zarządu, kierownika i koordynatora wdrażał we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ i Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków rozwiązania w zakresie systemów jakości GLP, ISO 17025, systemów informacyjnych (LIMS, BMS) oraz tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnej. W latach 2008-2009 pracował jako Senior Lean Consultant dla Europy Centralnej i Wschodniej, a w latach 2006-2007 we France Telecom (Paryż) pełnił funkcję Master Black Belt w Center of Excellence. Przez wiele lat na stanowiskach menedżerskich w branży telekomunikacyjnej w obszarze procesów i projektów (Katowice, Warszawa). W swojej karierze zawodowej prowadził szereg różnych projektów na bazie metodologii Lean Six Sigma, PMI oraz BPMN oraz odbył szkolenia w polskich i zagranicznych dużych firmach produkcyjnych, usługowych i wydobywczych (m.in. w Japonii, Holandii, Szkocji).

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.04

Kontakt: deprys(at)wp.pl

MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 8
Pobrano: 8