Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy

- prof. nadzw. dr William Bradley Zehner II, prof. nadzw. dr Craig Williams, prof. nadzw. dr Gary Pletcher

Bradley Zehner IICraig WilliamsGary Pletcher Nauka i technologia są siłami napędowymi zwiększającymi globalne standardy życia.  Zależność między technologią, a bogactwem jest złożona i w tej chwili jeszcze słabo zrozumiana, ale niedawne dane makro wydają się potwierdzać spostrzeżenie Roberta Solowa (1957), że społeczne, firmowe i osobiste bogactwo oraz wyższe standardy życia są tworzone poprzez zastosowanie nauki i technologii do wyzwań społeczno-ekonomicznych. W 1987 Robert  Solow otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za jego spostrzeżenie, że za „siedem ósmych” globalnego wzrostu bogactwa odpowiadają postępy w nauce i technologii. Wyzwania i koszty tworzenia bogactwa zostają zidentyfikowane. Niniejsza praca analizuje bogactwo definiowane jako PKB na osobę i obecne powiązania między światowym PKB na osobę, a wydatkami na badania i rozwój, liczbą publikacji naukowych i technicznych, oraz liczbą zgłoszeń patentowych od 2000 do 2012/2013 wraz z prognozą światowego PKB na osobę do 2015 – w przybliżeniu 15,000 USD, w porównaniu do obecnego 10,000 USD.

Prof. nadzw. dr William Bradley Zehner II, St. Edward’s University, Austin, Texas, USA – jest profesorem nadzwyczajnym na St. Edward’s University oraz adiunktem w instytucie IC2, który skupia się na zagadnieniu tworzenia bogactwa na University of Texas w Austin. Wcześniej był dyrektorem programu magisterskiego z zakresu komercjalizacji technologii na University of Texas w Austin.Profesor Zehner zdobył tytuł doktorski w zakresie kierownictwa wykonawczego w Peter F. Drucker School of Claremont University, a MBA w zakresie finansów oraz tytuł magisterski z marketingu w University of Southern California. Uzyskał także tytuł magisterski z psychologii na Pepperdine University.   

prof. nadzw. dr Craig Williams, St. Edward’s University, Austin, Texas, USA – jest profesorem nadzwyczajnym zarządzania na St. Edward’s University.  Uzyskał tytuł doktorski w zakresie zarządzania operacyjnego na Kent State University.

prof. nadzw. dr Gary Pletcher, St. Edward’s University, Austin, Texas, USA – jest profesorem nadzwyczajnym biznesu międzynarodowego na St. Edward’s University.  Uzyskał tytuł doktorski w zakresie zarządzania na Kaplan University. 

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.02
Kontakt: willbz(at)stedwards.edu
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →