Ewolucja roli form komunikacji marketingowej w oddziaływaniu na zachowania zakupowe konsumentów na podstawie wyników badań ankietowych w latach 1995–2018

Celem artykułu jest przedstawienie zachodzących w długim okresie zmian w korzystaniu z tradycyjnych i nowoczesnych form komunikacji marketingowej oraz różnic pod tym względem między podstawowymi grupami konsumentów w zależności od cech tych konsumentów, a także rozpoznanie postaw i zachowań rynkowych konsumentów pod wpływem tych form komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem reklamy internetowej oraz mediów społecznościowych. Podstawą analiz są wyniki własnych ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych w latach 1995, 2001 i 2017–2018. Z badań wynika, iż wzrostowi znaczenia internetowych form komunikacji w odziaływaniu na zachowania konsumentów towarzyszy wciąż stosunkowo duża rola grup odniesienia jako źródła informacji o ofercie. Zwiększa się również liczba krytycznych … Czytaj więcej »

Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej

aneta olejniczak Darko TomoradProblematyka oceny działalności marketingowej w każdej instytucji najczęściej dotyczy komunikacji marketingowej, a więc działalności promocyjnej firmy. Mając na uwadze pomiar efektów skuteczności komunikacji marketingowej możemy wykorzystać wiele narzędzi-wskaźników, które pozwolą nam śledzić postępy i dokonać oceny skuteczności komunikacji marketingowej prowadzonej przez instytucję. Mając na celu realizację skutecznej strategii marketingowej musimy być w stanie mierzyć nasz sukces. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych wskaźników oceny skuteczności komunikacji marketingowej. Przytoczone wskaźniki są powszechnie wykorzystywane. Zdaniem autorów każda instytucja powinna stworzyć swój zestaw wskaźników, dzięki którym efekty jej działań będą najlepiej zmierzone.

mgr Aneta Olejniczak, Instytut Lotnictwa, Polska — magister ekonomii, specjalista z Czytaj więcej »

TrendBook 2014

Jak co roku Natalia Hatalska opracowała i opublikowała TrendBook. To ciekawe spojrzenie na branżę reklamową i marketingową, na jej rozwój i kierunki rozwoju. W tegorocznym TrendBooku trendów tradycyjnie jest pięć – wśród nich: internet miejsc, podłączony samochód, roboty, zrównoważony rozwój i wyczerpywanie się zasobów oraz ekonomia deskali. Część szóstą TrendBooka – zatytułowaną CERCO, czyli szukam – przygotował Tadeusz Żórawski, prezes domu mediowego Universal McCann (UM).

TrendBook 2014 został opublikowany w blogu autorki, na który bardzo polecamy: http://hatalska.com/ Czytaj więcej »

Reklamy dopasowane do pogody

Twitter nawiązał współpracę z The Weather Company, dzięki której reklamodawcy będą mogli wyświetlać użytkownikom reklamy dopasowane do pogody.Firmy będą mogły reklamować produkty dopasowane do aktualnych warunków pogodowych w danej lokalizacji. Reklamodawcy będą mogli uwzględnić takie czynniki jak temperatura, opady, siła wiatru, wilgotność powietrza, nasłonecznienie. Przykładowo producent zimnego piwa będzie mógł sprofilować swoją reklamę do osób, które przebywają na terenie mocno nasłonecznionym z wysoką temperaturą.… Czytaj więcej »

Słowa kluczowe: , , ,

Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych

Artykuł jest próbą prezentacji istoty neuromarketingu, jego założeń i możliwości oraz metod badania aktywności mózgu konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie badań neuromarketingowych w kreowaniu marki, sprawnym wprowadzaniu na rynek nowych, a zwłaszcza innowacyjnych produktów oraz w budowaniu skutecznych przekazów reklamowych. Artykuł stanowi także próbę pokazania możliwości zastosowania metod neuroobrazowania w usprawnieniu działań marketingowych instytucji naukowych i  badawczych.

mgr inż. Katarzyna Wrona, Instytut Lotnictwa, Polska — absolwentka SGGW w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zespole kreatywnym pionu marketingu Instytutu Lotnictwa. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz tworzeniem serwisów internetowych. Odpowiada także za multimedialne opracowania prezentacyjne, informacyjne i promocyjne Instytutu Lotnictwa. … Czytaj więcej »