Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji

dr Małgorzata Żmigrodzka

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Polska