Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej

mgr Aneta Olejniczak
Instytut Lotnictwa, Polska

mgr Darko Tomorad
Tridea, Chorwacja