Zastosowanie metody design thinking w zarządzaniu doświadczeniami klientów

Michał Prorok
SGH Warsaw School of Economics
mp60609@doktorant.sgh.waw.pl | ORCID  0000-0003-0614-8527

Izabela Kosicka
Euler Hermes Poland, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
izabela.kosicka@eulerhermes.com | ORCID 0000-0002-7562-2387