Lojalność klientów na rynku usług ubezpieczeniowych

Dr. hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska, ul. ks. bpa S. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
beata.nowotarska-romaniak@ue.katowice.pl | ORCID: 0000-0003-3563-2596