Marka jako nośnik wartości dla klienta: związki ze zjawiskiem Customer Engagement

Grzegorz Maciejewski
Department of Market and Consumption, Faculty of Economics, University of Economics in Katowice
grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl z ORCID 0000-0002-1318-0747

Piotr Krowicki
Department of Management, Faculty of Applied Sciences, WSB University
pkrowicki@wsb.edu.pl z ORCID 0000-0001-6891-2354Męska elegancja XXI wieku wśród Polskich galantów i dandysów

Grzegorz Maciejewski
University of Economics in Katowice, Department of Market and Consumption,
1 Maja Street 47, Build E, 40-287 Katowice, Poland
grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl – ORCID: 0000-0002-1318-0747

Dawid Lesznik
University of Economics in Katowice, Department of Market and Consumption,
1 Maja Street 47, Build E, 40-287 Katowice, Poland
dawid.lesznik@edu.uekat.pl – ORCID : 0000-0002-4298-7013Konsumenci wobec zrównoważonej konsumpcji żywności

Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Ekonomii, Katedra Rynku i Konsumpcji, Polska, ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice
grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl | ORCID: 0000-0002-1318-0747