Plan równości płci jako element budowania marki instytucji badawczej w kontekście employer branding

Sylwia Jarosławska-Sobór
Central Mining Institute-National Research Institute
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Poland
E-mail: sjaroslawska@gig.eu
ORCID: 0000-0003-0920-6518

DOI: 10.2478/minib-2024-0004Nowa komunikacja społeczna w budowaniu kapitału relacyjnego

mgr Sylwia Jarosławska-Sobór
Główny Instytut Górnictwa, Polska