Technologia wearable w ocenie młodych konsumentów

Prof. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
km.wz@uni.lodz.pl z ORCID: 0000-0003-1681-2073

Mgr Emilian Gwiaździński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska
emilian.gwiazdzinski@uni.lodz.pl z ORCID: 0000-0002-7125-9955