Techno-paranoja, techno-strach oraz narcyzm jako determinanty zaufania konsumentów w stosunku do urządzeń wearables

Bogdan Gregor1, Emilian Gwiaździński2*
Uniwersytet Łódzki, Katedra Marketingu, Zakład Badań Marketingowych, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Poland
1E-mail: bogdan.gregor@uni.lodz.pl
ORCID: 0000-0003-1681-2073
2*E-mail: emilian.gwiazdzinski@uni.lodz.pl
ORCID: 0000-0002-7125-9955
DOI: 10.2478/minib-2023-0021Technologia wearable w ocenie młodych konsumentów

Prof. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
km.wz@uni.lodz.pl z ORCID: 0000-0003-1681-2073

Mgr Emilian Gwiaździński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska
emilian.gwiazdzinski@uni.lodz.pl z ORCID: 0000-0002-7125-9955