Multi-level marketing jako model biznesu

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Polska

mgr Aron-Axel Wadlewski
Uniwersytet Łódzki, PolskaPomiar mediów społecznościowych Web 1.0, a Web 2.0

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Polska

mgr Tomasz Kubiak
Uniwersytet Łódzki, PolskaOcena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Polska

mgr Tomasz Kubiak
Uniwersytet Łódzki, PolskaTechnologia wearable w ocenie młodych konsumentów

Prof. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
km.wz@uni.lodz.pl z ORCID: 0000-0003-1681-2073

Mgr Emilian Gwiaździński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska
emilian.gwiazdzinski@uni.lodz.pl z ORCID: 0000-0002-7125-9955Środowisko omnikanałowe – zjawiska, procesy, kierunki zmian

Gregor Bogdan, Beata Gotwald

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

E-mail: beata.gotwald@uni.lodz.pl
Gregor Bogdan; ORCID: 0000-0003-1681-2073
Beata Gotwald; ORCID: 0000-0002-7552-8892
DOI: 10.2478/minib-2022-0019