Dysfunkcyjne zachowania klientów – analiza bibliometryczna

Krzysztof Błoński
Institute of Management, University of Szczecin
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
E-mail: krzysztof.blonski@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1713-625X
DOI: 10.2478/minib-2022-0012