Analiza cytowań i współcytowań pojęcia „word of mouth” na podstawie publikacji z zakresu nauk społecznych

Krzysztof Błoński*
University of Szczecin, Institute of Management, Cukrowa Street 8, 71-004, Szczecin, Poland
*E-mail: Krzysztof.blonski@usz.edu.pl
Krzysztof Błoński; ORCID: 0000-0002-1713-625X

DOI: 10.2478/minib-2023-0012Dysfunkcyjne zachowania klientów – analiza bibliometryczna

Krzysztof Błoński
Institute of Management, University of Szczecin
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
E-mail: krzysztof.blonski@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1713-625X
DOI: 10.2478/minib-2022-0012