Wpływ pandemii covid-19 na działalność i realizację działań statusowych instytutów badawczych w Polsce w latach 2020-2021

Renata Barcikowska
Railway Research Institute IK , Chłopickiego 50, 04 -275 Warsaw , Poland

E-mail: RBarcikowska@ikolej.pl
Renata Barcikowska; ORCID: 0000-0001-7132-1678
DOI: 10.2478/minib-2022-0021Nowy model organizacyjny funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce — analiza porównawcza Sieci Łukasiewicz i Poltrin

Renata Barcikowska, PhD
The Railway Research Institute, Poland
Project Coordination and International Cooperation Unit
Chłopickiego Street 50 ,04-275 Warsaw
RBarcikowska@ikolej.pl – ORCID 0000-0001-7132-167