Rola marketingu szkół wyższych w kształtowaniu świadomości innowacyjności

- prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, mgr Emilia Werner

Lidia Bialon Emilia WernerZainteresowanie tematem zawartym w tytule powstało w związku z poszukiwaniami przyczyn niższej innowacyjności polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami UE. Jednocześnie z chęci poszukiwania dróg wyjścia z tej sytuacji, znalezienia różnorodnych sposobów na wzrost poziomu innowacyjności w Polsce.
Zakładamy, że na poziom innowacyjności wpływa świadomość społeczna w zakresie innowacyjności.  Podstawową wręcz pierwotną przyczyną określonego stanu innowacyjności w kraju jest stan świadomości innowacyjności. Nie da się zbudować innowacyjnej gospodarki w nie innowacyjnym otoczeniu.
W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na trzy pytania:
– Jak można zdefiniować pojęcia: innowacyjność, świadomość innowacyjności oraz dlaczego należy je omawiać?
– Jaka może  być rola szkoły wyższej w kształtowaniu świadomości innowacyjności w społeczeństwie?
– Jakie działania marketingowe szkoły wyższej mogą przyczynić się do realizacji tej roli?

prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska — Kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania działalnością innowacyjną oraz marketingu zwłaszcza marketingu innowacji. Zajmowała wiele stanowisk związanych z zarządzaniem szkołami wyższymi — od kierownika zakładu poprzez stanowisko dziekana do prorektora. Wśród wielu publikacji poświęconych problematyce marketingu, zarządzaniu przedsiębiorstwami, na wyróżnienie zasługuje pozycja pt. „Zarządzanie działalnością innowacyjną”, Wyd. PLACET, 2010.

mgr Emilia Werner, Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska — Socjolog. Obszar  zainteresowań zawodowych obejmuje zagadnienia: funkcjonowanie rynku, biznesu, innowacje społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, rynek pracy, doradztwo zawodowe. Zainteresowania te są konsekwencją wieloletnich doświadczeń w pracach badawczych analizujących problemy zatrudnienia, świadomości ekonomiczno-społecznej, postaw społecznych oraz   pracy doradcy zawodowego – opracowywanie ścieżki kariery zawodowej osób szukających pracy, w tym absolwentów szkół średnich i wyższych.

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.06

Kontakt: emalia1(at)o2.pl

MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 281
Pobrano: 281