BIEŻĄCY NUMER

Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe

- dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. nadzw. UEP

Zarządzanie uczelnią wyższą wymaga stosowania metod, które będą adekwatne do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. Jedną ze stosunkowo nowych koncepcji zarządzania, która może znaleźć swoje zastosowanie w środowisku edukacji jest koncepcja zarządzania doświadczeniem klientów (Customer Experience Management). W artykule podjęto próbę określenia możliwości jej zastosowania w uczelni wyższej, uwzględniając związane z tym możliwości i bariery. […]

więcej »

Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej

- dr inż. Jerzy Baruk

Współczesne przedsiębiorstwa powinny być innowacyjne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Innowacje stanowią bowiem podstawowy czynnik rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Należy je systemowo tworzyć i wdrażać we wszystkich obszarach działalności społeczno-gospodarczej. Podstawą do tworzenia takiego systemu może być kompleksowa diagnoza aktualnego stanu powszechności wdrażania innowacji w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na taką diagnozę pozwalają opisane w artykule […]

więcej »

Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej

- mgr Tomasz Kubiak

W dzisiejszych czasach informacja odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Informacje stanowią główne źródło budowania przewagi konkurencyjnej umożliwiając podjęcie trafnej decyzji biznesowej, która przekłada się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań marketingowych pozwala na zdobycie wielu cennych informacji, lecz niestety najczęściej metoda ta wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, a w wielu przypadkach same […]

więcej »

Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi

- dr Piotr Mikosik

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza czynników, które wpływają na powodzenie współpracy między nauką a biznesem. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań prowadzonych w latach 2015-2016 przez zespół naukowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Badania te dotyczyły problemu niskiego poziomu  innowacyjności polskiej gospodarki. Ich celem było określenie barier innowacyjności wynikających z błędnej polityki państwa, działań […]

więcej »

Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji

- mgr inż. Witold Świeczak

Zasadniczym celem publikacji jest zdefiniowanie czynników i procesów, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych wokół budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Coraz powszechniej we wnioskach z kolejnych badań pojawia się diagnoza, że odbiorca w swoich decyzjach zakupowych kieruje się opinią na temat danego produktu czy usługi, jaka dociera do […]

więcej »

Wpływ stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami

- mgr Wojciech Łukowski

W artykule dokonano przeglądu badań na temat wpływu różnych stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami. W tym celu określono ramy organizujące dotychczasowe spostrzeżenia w czterech wymiarach rodzajowych: ludzie, środki, efekty i cele. Na podstawie tych ram, dokonano przeglądu badań dotyczących przywództwa dyrektywnego i partycypacyjnego, przywództwa interaktywnego, przywództwa charyzmatycznego, przywództwa transformacyjnego, transakcyjnego i instrumentalnego, przywództwa strategicznego i […]

więcej »

O MARKETINGU

Lovemarks – jak zbudować markę, którą pokochają klienci?

Marka jest jak pogoda – zawsze jest „jakaś”, nawet kiedy nie jest najlepsza. I tak samo jak mówimy, że „nie ma pogody”, mówimy „nie ma marki”. Jak mierzyć siłę i potencjał marki? Gdzie szukać jej mocnych i słabych stron? I jak obecność Internetu wpływa na proces nabywania marek? Marki, które kochamy Kevin Roberts, prezes globalnej […]

więcej »

4 role, które obecnie powinien pełnić każdy dział marketingu

Rozwój analizy danych, a także rozpowszechnianie się nowych kanałów medialnych przyczyniły się do radykalnej zmiany tradycyjnych stanowisk marketingowych i stworzenia nowych. Zmiany te są elementem ewolucji, jakiej doświadczył marketing – od bycia jedynie sztuką do bycia hybrydą łączącą elementy sztuki i nauki. Wszyscy specjaliści od marketingu muszą dziś mieć podstawowe umiejętności z zakresu analizy danych. Oczekuje się od nich […]

więcej »

8 skutecznych sposobów na to, jak Public Relations może wspierać działania content marketingowe

Content marketing zmienił nie tylko patrzenie na marketing, ale i na public relations. Ściślej mówiąc – zintegrował marketing z PR. Firmy dostrzegają, że obydwie te dziedziny mają zbliżone cele i obie potrzebują treści, by je realizować. Odpowiedź na pytanie, jak maksymalizować efektywność działań content marketingowych nasuwa się sama – pozwolić na bliską współpracę marketingowców i […]

więcej »

Jak zbudować strategię marketingu zintegrowanego?

Każdego niemal dnia media bombardują nas artykułami o najnowszych trendach online marketingu, sposobach na wykorzystanie w pełni posiadanych zasobów, zmianach zachowań konsumentów, etc. W całym tym gąszczu, często sprzecznych informacji, dość szybko można się pogubić. Postaram się więc pokrótce odpowiedzieć na pytanie jak zbudować, czy też zacząć budować strategię marketingu zintegrowanego. Przyglądając się strategiom online […]

więcej »

Content marketing po polsku

Bill Gates w artykule opublikowanym w 1996 roku zastanawiał się nad wadami i zaletami internetu, rozważał szanse, jakie globalna sieć stawia przed światem. Szef Microsoftu już wtedy zauważył, że internet może być dla firm szansą prezentowania wartościowych treści. Ogłoszone przez Gatesa: „Content is king”, wraca dziś z podwójną siłą. Skala Irytacji Reklamą, którą zbadało OMD […]

więcej »