BIEŻĄCY NUMER

Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników

- dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty związane z postrzeganiem uczelni w roli pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego kształtowania przez uczelnie ich wizerunku w roli pracodawcy. Staje się to wręcz niezbędne, biorąc pod uwagę rosnące wyzwania […]

więcej »

Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych

- mgr Jan Walczak

Tekst obejmuje opis dobrej praktyki związanej z dokonaną konsolidacją dwóch uczelni Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach i Wydziałem Zamiejscowym w Lubinie. Proces rozpoczęto jesienią 2015 r. i sfinalizowano decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor wskazuje na […]

więcej »

Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów

- dr Michał Kucharski, prof. zw. dr hab. Romuald Szopa, dr Piotr Halemba

Przedstawione w niniejszym artykule rozważania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, które brzmi: jakie elementy działalności marketingowej uczelni wyższych w największym stopniu wpływają na pozyskiwanie studentów? Przedstawione pytanie badawcze jest konsekwencją celu, jaki został postawiony przed badaniem, którym było uzyskanie wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia działań marketingowych, umożliwiających pozyskanie liczby nowych studentów odpowiadającej strategii uczelni. […]

więcej »

Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

- mgr inż. Alfred Brzozowski

W artykule zostały przedstawione doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w zakresie podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, bazujące na budowaniu struktur sieciowych w Polsce. W celu umożliwiania wdrażania i upowszechniania opracowań technicznych i organizacyjnych służących poprawie warunków pracy w przedsiębiorstwach w Polsce powstała aplikacja komputerowa, która w zamierzeniu autorów będzie bogatą bazą opracowań i dobrych […]

więcej »

Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look

- prof. dr William Bradley Zehner II, prof. dr Gary Pletcher

Artykuł opisuje relacje przekształcające nową wiedzę naukową w nowe produkty, usługi i przedsięwzięcia handlowe celem pobudzenia tworzenia bogactwa.  Zdefiniowano i określono główne dylematy komercjalizacji technologii i marketingu.  Objaśniono metodologię Quicklook i powiązane procesy umożliwiające przeprowadzenie szybkiej oceny rentowności handlowej i potencjału naukowego projektu badawczego.  Wykorzystanie metodologii i procesu Quicklook na wczesnym etapie procesu badawczo-rozwojowego poprawia […]

więcej »

Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce

- dr Renata Barcikowska

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju innowacyjności w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorka odniosła się do miejsca i roli działalności badawczo – rozwojowej w kształtowaniu innowacji. Artykuł składa się z krótkiej części teoretycznej i prezentacji wybranych teorii innowacji funkcjonujących w gospodarce. Zasadniczą część artykułu stanowił próba spojrzenie na instytuty badawcze w kontekście ich […]

więcej »

Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii

- Professor Luminiţa Pistol, Rocsana Bucea-Manea-Ţoniş PhD., Radu Bucea-Manea-Ţoniş PhD.

Artykuł bada obecną sytuację gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Rumunii oraz przydatność technologii chmury obliczeniowej w procesie zrównoważonych otwartych innowacji. Badanie opiera się na koncepcji łańcucha dostaw przystosowanego do potrzeb MŚP, na modelu innowacji w środowisku sieci biznesu oraz na modelu drzewa decyzyjnego opracowanego dla realiów MŚP przy uruchamianiu nowego projektu. Tezy przedstawione […]

więcej »

O MARKETINGU

Lovemarks – jak zbudować markę, którą pokochają klienci?

Marka jest jak pogoda – zawsze jest „jakaś”, nawet kiedy nie jest najlepsza. I tak samo jak mówimy, że „nie ma pogody”, mówimy „nie ma marki”. Jak mierzyć siłę i potencjał marki? Gdzie szukać jej mocnych i słabych stron? I jak obecność Internetu wpływa na proces nabywania marek? Marki, które kochamy Kevin Roberts, prezes globalnej […]

więcej »

4 role, które obecnie powinien pełnić każdy dział marketingu

Rozwój analizy danych, a także rozpowszechnianie się nowych kanałów medialnych przyczyniły się do radykalnej zmiany tradycyjnych stanowisk marketingowych i stworzenia nowych. Zmiany te są elementem ewolucji, jakiej doświadczył marketing – od bycia jedynie sztuką do bycia hybrydą łączącą elementy sztuki i nauki. Wszyscy specjaliści od marketingu muszą dziś mieć podstawowe umiejętności z zakresu analizy danych. Oczekuje się od nich […]

więcej »

8 skutecznych sposobów na to, jak Public Relations może wspierać działania content marketingowe

Content marketing zmienił nie tylko patrzenie na marketing, ale i na public relations. Ściślej mówiąc – zintegrował marketing z PR. Firmy dostrzegają, że obydwie te dziedziny mają zbliżone cele i obie potrzebują treści, by je realizować. Odpowiedź na pytanie, jak maksymalizować efektywność działań content marketingowych nasuwa się sama – pozwolić na bliską współpracę marketingowców i […]

więcej »

Jak zbudować strategię marketingu zintegrowanego?

Każdego niemal dnia media bombardują nas artykułami o najnowszych trendach online marketingu, sposobach na wykorzystanie w pełni posiadanych zasobów, zmianach zachowań konsumentów, etc. W całym tym gąszczu, często sprzecznych informacji, dość szybko można się pogubić. Postaram się więc pokrótce odpowiedzieć na pytanie jak zbudować, czy też zacząć budować strategię marketingu zintegrowanego. Przyglądając się strategiom online […]

więcej »

Content marketing po polsku

Bill Gates w artykule opublikowanym w 1996 roku zastanawiał się nad wadami i zaletami internetu, rozważał szanse, jakie globalna sieć stawia przed światem. Szef Microsoftu już wtedy zauważył, że internet może być dla firm szansą prezentowania wartościowych treści. Ogłoszone przez Gatesa: „Content is king”, wraca dziś z podwójną siłą. Skala Irytacji Reklamą, którą zbadało OMD […]

więcej »