BIEŻĄCY NUMER

HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej

- dr Sylwia Jarosławska-Sobór

W budowaniu konkurencyjności organizacji  istotną rolę odgrywa nie tylko umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, ale także nabycie  wyróżniających ją właściwości, które  pozwalają utrzymać lub poprawić pozycję na rynku.  Dla jednostki naukowej  takim handicapem może być logo HR Excellence in Research (HRE), znak nadawany przez Komisję Europejską w ramach strategii „Human Resources Strategy for Researchers” […]

więcej »

Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych

- dr hab. inż. Krzysztof Szafran

W poniższej publikacji przedstawiono realizowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie program praktyk studenckich oraz program staży przemysłowych dla młodych pracowników naukowo-badawczych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników, a także nowoczesna baza certyfikowanych, nowoczesnych laboratoriów pozwala przekazać wiedzę, której poziom jest wysoko notowany na świecie. Prowadzone nowe projekty oraz specjalizowane szkolenia […]

więcej »

Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych

- dr Kamila Peszko

Coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotkać się z opisywaną współpracą  pomiędzy uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Projekty te dotyczą zarówno wspólnych prac badawczych, pozyskiwania środków w ramach dotacji unijnych, praktyk, staży dla studentów, absolwentów czy pracowników danej uczelni, przygotowań ekspertyz, prototypów, diagnoz,  dopasowań oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku itp.  Znacznie mniej można jednak spotkać […]

więcej »

Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej

- prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Celem artykułu jest ustalenie zakresu i wyników dotychczasowych badań nad postrzeganiem kadry wykładowców z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej polskich uczelni a także ocena wykorzystania  tych zasobów w świetle wiedzy o marketingu  organizacji usługowej. Metody badań wykorzystane w opracowaniu artykułu obejmują: analizę polskiego i zagranicznego czasopiśmiennictwa z zakresu zarządzania i marketingu szkół wyższych, diagnozę sposobów wykorzystania […]

więcej »

Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników

- dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

W artykule przedstawiona została problematyka zewnętrznego wizerunku uczelni jako pracodawcy. W części teoretycznej zwrócono uwagę na fakt występowania luki wiedzy w tym zakresie. Wizerunek pracodawcy analizowany jest relatywnie rzadziej niż wizerunek produktu, czy oferenta. Ponadto, pisze się o nim raczej w odniesieniu do przedsiębiorstw, a nie w odniesieniu do uczelni. Szczególnie jest to widoczne w […]

więcej »

Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów

- dr Zbigniew Spyra, dr Olgierd Witczak

We współczesnej gospodarce ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczność prowadzonych działań komunikacyjnych. Spełniają one kluczową rolę w procesie kreowania pożądanego wizerunku organizacji, który wpływa na podejmowane decyzje nabywcze konsumentów, w tym wybór portu lotniczego przez pasażerów. Czynniki warunkujące pozytywne i negatywne opinie pasażerów o lotniskach powinny być płaszczyzną poszukiwania dla poszczególnych portów lotniczych unikalnych […]

więcej »

O MARKETINGU

4 role, które obecnie powinien pełnić każdy dział marketingu

Rozwój analizy danych, a także rozpowszechnianie się nowych kanałów medialnych przyczyniły się do radykalnej zmiany tradycyjnych stanowisk marketingowych i stworzenia nowych. Zmiany te są elementem ewolucji, jakiej doświadczył marketing – od bycia jedynie sztuką do bycia hybrydą łączącą elementy sztuki i nauki. Wszyscy specjaliści od marketingu muszą dziś mieć podstawowe umiejętności z zakresu analizy danych. Oczekuje się od nich […]

więcej »

8 skutecznych sposobów na to, jak Public Relations może wspierać działania content marketingowe

Content marketing zmienił nie tylko patrzenie na marketing, ale i na public relations. Ściślej mówiąc – zintegrował marketing z PR. Firmy dostrzegają, że obydwie te dziedziny mają zbliżone cele i obie potrzebują treści, by je realizować. Odpowiedź na pytanie, jak maksymalizować efektywność działań content marketingowych nasuwa się sama – pozwolić na bliską współpracę marketingowców i […]

więcej »

Jak zbudować strategię marketingu zintegrowanego?

Każdego niemal dnia media bombardują nas artykułami o najnowszych trendach online marketingu, sposobach na wykorzystanie w pełni posiadanych zasobów, zmianach zachowań konsumentów, etc. W całym tym gąszczu, często sprzecznych informacji, dość szybko można się pogubić. Postaram się więc pokrótce odpowiedzieć na pytanie jak zbudować, czy też zacząć budować strategię marketingu zintegrowanego. Przyglądając się strategiom online […]

więcej »

Content marketing po polsku

Bill Gates w artykule opublikowanym w 1996 roku zastanawiał się nad wadami i zaletami internetu, rozważał szanse, jakie globalna sieć stawia przed światem. Szef Microsoftu już wtedy zauważył, że internet może być dla firm szansą prezentowania wartościowych treści. Ogłoszone przez Gatesa: „Content is king”, wraca dziś z podwójną siłą. Skala Irytacji Reklamą, którą zbadało OMD […]

więcej »

Jak zbudować strategię marketingu zintegrowanego?

Każdego niemal dnia media bombardują nas artykułami o najnowszych trendach online marketingu, sposobach na wykorzystanie w pełni posiadanych zasobów, zmianach zachowań konsumentów, etc. W całym tym gąszczu, często sprzecznych informacji, dość szybko można się pogubić. Postaram się więc pokrótce odpowiedzieć na pytanie jak zbudować, czy też zacząć budować strategię marketingu zintegrowanego. Przyglądając się strategiom online […]

więcej »