Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych

Pomimo dynamicznego rozwoju technologii związanej z produkcją sztucznego mięsa, przed tym produktem stoi jeszcze jedno ważne wyzwanie, jakim jest akceptacja konsumentów. W literaturze przedmiotu istnieją ograniczone badania dotyczące postrzegania mięsa in vitro przez różne społeczeństwa, dlatego wiedza na temat możliwości jej akceptacji i rodzaju barier jest niewielka. Celem niniejszych badań była ocena percepcji mięsa wyprodukowanego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów. W badaniu wykorzystano ankietę jako metodę badawczą. Badanie miało charakter dobrowolny i zostało przeprowadzone na podstawie ankiety internetowej skierowanej do osób w wieku od 12 do 60+. Zastosowano procedurę ochotniczego doboru respondentów. Próba badawcza liczyła 424 respondentów … Czytaj więcej »