Motywy i bariery korzystania z elektrycznych skuterów na minuty

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach obserwuje się zmiany dotyczące różnych form transportu miejskiego, a wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych staje się priorytetem dla jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z kluczowych zmian obserwowanych na całym świecie zachodzących na rynku transportowych jest dynamiczny rozwój różnych form współdzielonej mikromobilności w miastach. Jedną z takich form jest korzystanie z elektrycznych skuterów na minuty, jednak pomimo wyraźnego wzrostu ich popularności, w literaturze przedmiotu odnaleźć można jedynie kilka opracowań dotyczących determinant korzystania z tej formy mikromobilności. Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat motywów i barier w korzystaniu przez konsumentów z elektrycznych skuterów na minuty. … Czytaj więcej »

Postawy konsumentów wobec innowacyjnej żywności z uwzględnieniem produktów funkcjonalnych — implikacje dla komunikacji marketingowej w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

W celu rozpoznania postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych, w tym żywności funkcjonalnej, w 2019 r. przeprowadzono badania jakościowe metodą pogłębionych dyskusji grupowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że innowacyjna żywność kojarzona jest z nowym smakiem, opakowaniem, podwyższoną wartością odżywczą, a także atrybutami prozdrowotnymi. Uczestnicy dyskusji grupowych dość często odnosili się też w swoich wypowiedziach do zmniejszenia bądź całkowitego wyeliminowania składników alergennych oraz konserwantów, ulepszaczy smaku, barwników itp. Stwierdzono różny poziom akceptacji tych innowacji, przy czym badani konsumenci wykazywali na ogół negatywny stosunek do „polepszania” żywności poprzez jej wzbogacanie różnymi składnikami, pozytywnie natomiast odnosili się do zmian związanych ze zmniejszeniem … Czytaj więcej »

Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technologii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie – na zachowania rynkowe konsumentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz powszechniejszy dostęp do mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe, w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mobilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgodnie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można … Czytaj więcej »