Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej

- mgr Tomasz Kubiak


W dzisiejszych czasach informacja odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Informacje stanowią główne źródło budowania przewagi konkurencyjnej umożliwiając podjęcie trafnej decyzji biznesowej, która przekłada się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań marketingowych pozwala na zdobycie wielu cennych informacji, lecz niestety najczęściej metoda ta wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, a w wielu przypadkach same badania prowadzone są w sposób nieprawidłowy, dostarczając błędnych informacji. Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, skutkującego błyskawicznym rozwojem Internetu oraz narzędzi wykorzystujących Internet pozwalających na różne formy komunikacji. Jednym z takich narzędzi są platformy społecznościowe, które głównie kojarzone są jako miejsce budowy sieci kontaktów i komunikacji z innymi użytkownikami. Należy zauważyć, że dzięki swojej popularności, media społecznościowe stały się miejscem, które coraz częściej dostrzegane jest przez przedsiębiorstwa. Niemal każda licząca się marka posiada swój profil w sieciach społecznościowych, umożliwiając tym samym użytkownikom portali społecznościowych bezpośredni kontakt z produktami lub usługami kryjącymi się pod daną marką. Niemalejąca popularność portali społecznościowych sprawia, że stają się one bogatym źródłem informacji, zarówno o użytkownikach – obecnych i potencjalnych klientach, ale również o konkurentach – firmach o zbliżonym profilu działalności, aktywnie działających w sieciach społecznościowych. Punktem wyjścia do podjęcia dalszych rozważań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów społecznościowych, jako miejsc pozwalających na pozyskanie informacji rynkowych stanowiących w świetle koncepcji market intelligence, alternatywę dla tradycyjnych badań marketingowych.

mgr Tomasz Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Polska – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Doktorant w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dziennikarz telekomunikacyjny, współpracownik magazynu „Mobility”, wydawca wielu własnych serwisów internetowych traktujących o tematyce telekomunikacji i nowych mediów. Autor publikacji na temat mediów społecznościowych, sposobów ich pomiaru.

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.04
Kontakt: tomasz.kubiak1989(at)gmail.com
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →