Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe

- Dr Iwona Lupa-Wójcik

Celem artykułu było określenie możliwości wykorzystania grup na Facebooku jako narzędzia marketingowego. Do realizacji celów badawczych autor zastosował ankietę. Kwestionariusz ankiety został skierowany do kobiet w Polsce planujących ślub lub tych, które są krótko po ślubie. Do jego dystrybucji wykorzystano reklamę na Facebooku. Na przykładzie branży ślubnej stwierdzono, że treści publikowane w tego rodzaju grupach mają duży zasięg i generują relatywnie duże zaangażowanie ich uczestników. Członkowie grup ślubnych na Facebooku w swoich decyzjach zakupowych dotyczących planowanego ślubu często biorą pod uwagę rekomendacje, które znajdą w tych grupach. Firmy często to wykorzystują, stosując marketing szeptany w tych grupach lub promocję bezpośrednią. Mogą również tworzyć własne grupy na Facebooku, skupiające społeczność wokół zainteresowań związanych z ich działalnością.

Iwona Lupa-Wójcik, Ph.D., Pedagogical University of Krakow, Faculty of Social Sciences, Institute of Law, Administration and Economics, Poland — autorka od 2018 roku jest adiunktem w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W tym samym roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła potencjału marketingowego mediów społecznościowych. W dorobku autorki znajdują się książki z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu i zarządzaniu, a także kilkadziesiąt artykułów związanych z tą tematyką.

DOI: 10.2478/minib-2020-0020
Kontakt: iwona.lupa@wp.pl
MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →