Instrumenty zarządzania przyszłością

Nataliya Yudina, PhD
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Industrial Marketing Department  1/37 Yangel st., b.8, of. 81, Kyiv, Ukraine
Nataly.Yudina@meta.ua z ORCID 0000-0002-1730-9341