Badanie emocji i preferencji zakupowych konsumentów w wirtualnej rzeczywistości: analiza bibliometryczna

Konrad Biercewicz1*, Katarzyna Włodarczyk2, Małgorzata Wiścicka-Fernando3
123Institute of Management, Faculty of Economics, Finance and Management, University of Szczecin, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
1*E-mail: konrad.biercewicz@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1635-4527
2E-mail: katarzyna.wlodarczyk@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6020-8378
3E-mail: malgorzata.wiscicka-fernando@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4548-8260

DOI: 10.2478/minib-2024-0012