Obszary recepcji funkcji komunikacji marketingowej w świetle badań przedsiębiorstw

Jan W. Wiktor
Department of Marketing, Cracow University of Economics, Cracow, Poland

E-mail: wiktorjw@uek.krakow.pl
ORCID: 0000-0001-6353-7620
DOI: 10.2478/minib-2022-0022