Diagnoza badań nad treściami generowanymi przez użytkownika sieci w sektorze usług – analiza bibliometryczna

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek*
International Business Department, Collegium of World Economy, SGH Warsaw School of Economics,
al. Niepodległości 162, 02-55, Warsaw, Poland
*E-mail: ewasowi@sgh.waw.pl
ORCID: 0000-0001-8422-4383