Prestiż w partnerstwie: wykorzystanie doskonałości uniwersyteckiej w celu zwiększenia sukcesu marki – analiza studium przypadku

Ludmiła Walaszczyk
Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies, Pułaskiego Street 6/10, Radom, Poland
E-mail: ludmila.walaszczyk@itee.lukasiewicz.gov.pl
ORCID: 0000-0001-8022-9419

DOI: 10.2478/minib-2024-0011