Kampanie Google Ads w promocyjnej działalności teatrów

Grzegorz Szymański, Ph.D., D.Sc., Professor of the Lodz University of Technology
Lodz University of Technology, Faculty of Management and Production Engineering,
Piotrkowska Street 266, 90-924 Lodz, Poland
grzegorz.szymanski@p.lodz.pl z ORCID: 0000-0003-3179-1805