Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich

Dr Marzena Syper-Jędrzejak
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki
ORCID 0000-0003-0559-1332

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Polska