Rola podstron ‘o nas’ w sklepach online z produktami żywnościowymi

Dariusz Strzębicki
Instytut Ekonomii i Finansów, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Nowoursynowska str. 166, 02-787 Warsaw, Poland
E-mail: dariusz_strzebicki@sggw.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1656-4268

DOI: 10.2478/minib-2024-0003Zastosowanie content marketingu na stronach www przedsiębiorstw mleczarskich

Dariusz Strzębicki

Instytut Ekonomii i Finansów,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Warsaw, Poland

E-mail: dariusz_strzebicki@sggw.edu.pl
Dariusz Strzębicki; ORCID: 0000-0003-1656-4268
DOI: 10.2478/minib-2022-0020