Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji

mgr inż. Barbara Sołtysik, mgr inż. Weronika Pyśniak, mgr inż. Marzena Pysz

Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Polska